Arxiu d'etiquetes: Treball Final de Màster

Acta de defensa dels TFM 2017-2018

Durant aquesta setmana s’han celebrat els actes de presentació i defensa de la primera convocatòria dels Treballs Finals de Màster (TFM), en general treballs de molta qualitat que reflexen també la diversitat d’interessos dels seus autors i autores.

Les tres sessions en que s’han presentat, amb tres tribunals diferents, han servit per a compartir les diferents recerques dutes a terme. A continuació relacionem els treballs, autors/es i tutors/es.

 • Verónica Noemí BravoUna clase inclusiva en un niño con TDAH. Tutora: Prof. Raquel Poch.
 • Andrea BaciuLes noves tecnologies: recurs per a l’aprenentatge dels alumnes amb autisme. Tutora: Dra. Cristina Petreñas.
 • Estela Cruz Disseny i execució d’una intervenció basada en l’equinoteràpia per a una nena afectada per paràlisi cerebral. Tutora: Dra. Dorys S. Sabando.
 • Mireia Lucas SerraPrevenció de la violencia escolar a l’etapa d’Educació Infantil. Tutora: Dra. Sandra Girbés.
 • Lorena Luque MartínezCPA per persones amb paràlisi cerebral. Tutora: Dra. Cristina Petreñas.
 • Mariona Moret DíazEls contes pictogràfics com a suport per a la comprensió del llenguatge en el Trastorn de l’Espectre Autista. Tutor: Prof. Víctor Adé.
 • David Martínez Domínguez Dificultades en la comunicación y en la transmisión de emociones de los alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Tutora: Dra. Cristina Petreñas.

 • Alejandro Navarrete GarcíaLa transició a la vida adulta dels alumnes amb necessitats educatives especials: expectatives, capacitats i oportnitats de futur de 5 alumnes d’ESO d’un centre d’educació especial a Sabadell. Tutora: Dra. Berta Palou.
 • María José Perezgrovas OlariaActitud de profesores de Educación Básica ante alumnos con discapacidad intelectual de moderada a leve dentro del aula regular en cuatro Estados de la República Mexicana. Tutora: Dra. Dorys S. Sabando.
 • Clara Puig MoragasEls grups interactius com a millora per a la inclusió. Tutora: Dra. Sandra Girbés.
 • Joan Riera i JoséLa discapacitat auditiva i el treball cooperatiu a l’Educació Física des d’una perspectiva inclusiva. Tutora: Prof. Núria Vázquez.
 • Lucía Salmerón RománMúsica e Inclusión. La música como medio facilitador de inclusión de jóvenes de origen extranjero en la comunidad: Estudio de caso “Xamfrà”. Tutora: Dra. Berta Palou.
 • Paula Turon LorenLa influencia de la formació dels monitors i les monitores de lleure envers la millora dels procesos d’inclusió dels infants amb autisme en les seves activitats. Tutor: Prof. Víctor Adé.
 • Trini Ureña MoraEducació inclusiva, mesures per a l’Atenció a la Diversitat per alumnat amb TDAH i problemas de conducta a Secundària. Tutora: Prof. Raquel Poch.
 • Marta Vila Nervión Els beneficis i els inconvenients dels SAAC en la Inclusió dels infants amb TEA a l’aula ordinària. Tutora: Dra. Cristina Petreñas.

 

 

 

Segona sessió de presentació dels Treballs Finals de Màster

Aquest dimecres hem tingut la darrera sessió de presentació i defensa dels Treballs Finals de Màster de la 4ª promoció. Han estat treballs variats, des de reviews a programes concrets d’intervenció. Una sessió llarga però ben aprofitada. La comissió d’avaluació d’aquests treballs ha estat formada per la Dra. Dorys Sabando i la professora Ana Martina Greco.

Els treballs presentats han estat:

 • L’acollida de l’alumnat nouvingut. Anàlisi de l’acollida de l’alumnat nouvingut en dos centres educatius de característiques similars de la ciutat de Barcelona, presentat per Sílvia Rodés i dirigit per la Dra. Berta Palou.
 • Ampliar el temps d’aprenentatge: implementació i resultats d’una biblioteca tutoritzada, presentat per Andrea Yáñez i dirigit per la Dra. Sandra Girbés.

 • L’atenció als infants amb síndromes de baixa prevalència, presentat per Laura Casas i dirigit per la professora Núria Vàzquez.

 • Comunicació amb TEA sense llenguatge a l’etaps d’infantil: estratègies aplicables a l’aula per ajudar a la inclusió d’aquests alumnes, presentat per Gemma Charro i dirigit per la professora Núria Vázquez.

 • Factors de risc de fracàs escolar de nens que habiten en Centres Residencials d’Atenció Educativa, presentat per Maria Marín i dirigit per la Dra. Cristina Petreñas i el Dr. Ignasi Puigdellívol.

 • Intervenció educativa a l’aula. Trastorns de conducta, presentat per Maria Vila i dirigit per la Dra. Cristina Petreñas i el Dr. Ignasi Puigdellívol.

 • Les funcions reals del/la mestre de suport a l’escola inclusiva, presentat per Georgina Barbé i dirigis per la Dra. Cristina Petreñas i el Dr. Ignasi Puigdellívol.

 • Preferències, expectatives i emocions de persones amb discapacitat intel·lectual en relació als estudis i a la inserció laboral, presentat per Xènia Crespo i dirigit per la Dra. Berta Palou.

 • Percepcions dels i les docents sobre les tertúlies literàries dialògiques i la seva relació amb l’escola inclusiva, presentat per Jordi Anguren i dirigit per la Dra. Sandra Girbés.

Sens bubte que ha estat una sessió llarga, fins quasi les 9 del vespre, però interessant per a totes les persones que l’hem pogut gaudir.

Primera sessió de presentació dels Treballs Finals de Màster

Presentació TFM de la tercera promoció del Màster

Avui hi ha hagut la primera sessió de presentació dels Treballs Finals de Màster de la promoció actual. La comissió avaluadora l’han format la professora Núria Vázquez i el Dr. Ignasi Puigdellívol.

S’han presentat un total de 6 treballs amb temàtiques diferents:

 • Implementación de grupos interactivos como estrategia de acción para el logro de una educación más inclusiva en un centro de la ciudad de Asunción (Paraguay), presentat per Marianela Cantero, sota la direcció de la Dra. Dorys Sabando.
 • Assessorament del mestre de suport al tutor de l’aula en l’escola Folch i Torres, presentat per Irene Lozano, sota la direcció de la Dra. Dorys Sabando.
 • La inclusió d’alumnes amb discapacitat visual als centres de Barcelona, presentat per Sara Melià Villalonga, sota la direcció de la Dra. Dorys Sabando.
 • Inclusió escolar d’alumnes amb altes capacitats intel·lectuals? La resposta dels estudiants des de les seves veus, presentat per Nancy Rubio, sota la direcció de la Dra. Dorys Sabando.
 • Anàlisi de la formació, prevenció i gestió de l’assetjament escolar a dos Centres d’Educació Secundària, treball presentat per Mireia Casadesús, sota la direcció de la professora Anna Martina Greco.
 • Quins materials o recursos tenen els mestres d’una escola de Barcelona per fer front al cyberbullying? Treball presentat per Mertixell Motje,sota la direcció de la professora Ana Martina Greco.
 • Evaluación del método KiVa en una escuela de Barcelona: la prevención del acoso escolar, treball presentat per Patricia Álvarez Rodriguez, sota la direcció de la professora Ana Martina .

Alguns dels moments de les presentacions:

Les presentacions han estat de molt interès i, com no podia ser d’altra manera en tractar-se del darrer acte acadèmic del Màster, ens hem fet les fotografies “de família”

 

 

Publicació d’article científic basat en un TFM del Màster

Amb molta satisfacció donem la notícia de la publicació de l’article Interacciones y apoyo educativo inclusivo en el desarrollo del Yo del alumnado con problemas conductuales: un estudio de caso en un contexto innclusivo, basat en el TFM de l’estudiant Lídia Rodríguez Gaxas i tutoritzat per la professora Cristina Petreñas. L’article la publica a revista xilena Diálogos Educativos, dedicada a la recerca educativa. Incloem aquí el resum:

Lídia Rodríguez-Gaxas

Cristina Petreñas

RESUMEN

Atendiendo a la actual demanda de ayuda hacia el alumnado que presenta dificultades vinculadas a la conducta, el presente artículo tiene el fin de analizar, des de una perspectiva socio-cultural de las ciencias del aprendizaje, el impacto que tienen las interacciones de los distintos agentes del aula y las relaciones educativas de apoyo inclusivas en el desarrollo del Yo de un niño que presenta conductas disruptivas. Éste análisis se lleva a cabo mediante el estudio de caso de un niño de cuarto curso de Primaria (10 años) que presenta dificultades en la conducta. El caso está situando en un contexto escolar en el que se lleva a cabo una educación inclusiva. El estudio se ha realizado utilizando la técnica de observación y mediante entrevistas semi-estructuradas específicas para el alumno o los docentes. Los resultados presentan el impacto que tienen las expectativas que proyectan los profesores en el alumno, y como estas repercuten en sus conductas de tipo disruptivas o prosociales. Se identifican aquellas interacciones y formas de organización del aula inclusivas que favorecen conductas prosociales en el alumnado. Finalmente, se profundiza en los distintos tipos de apoyo entre iguales y cómo éstos influyen en la regulación de las conductas del alumno.

Podeu accedir a l’article sencer amb aquet ENLLAÇ

Acte de presentació, debat i avaluació dels TFM

Com a darrer acte acadèmic del curs 2015-2016, el propassat divendres 1 de juliol es va dur a terme l’acte de presentació, debat i avaluació dels Treballs Finals de Màster que es presentaven a la convocatòria. Nervis a part, va ser una sessió interessant per a tots els assistents en els que es van presentar 11 recerques, amb temàtiques variades i el comú denominador de la inclusió. Els treballs es van agrupar en tres nuclis temàtics: sexualitat i identitat, grups vulnerables i discapacitat. La Comissió Avaluadora en aquesta convocatòria la presidia la Dra. Cristina Petreñas i estava formada per la Dra. Clara Sansó de la Universitat de Lleida i el Dr. Ignasi Puigdellívol, de la UB.

IMG_0107 IMG_0109 IMG_0111 IMG_0113 IMG_0114 IMG_0105 IMG_0099 IMG_0116 IMG_0100