Arxiu d'etiquetes: Noemí Pereda

Guía práctica para la investigación ética en violencia contra la infancia y adolescencia

Les professores del Màster Noemí Pereda (Directora i coordinadora) i Ana Martina Greco, junt amb Marina Bartolomé, Elizabeth Suárez-Soto y Bárbara Kanter, totes elles membres de Grup d’Investigació en Victimització Infantil i Adolescent (GREVIA) han publicat la Guía práctica para la investigación ética en violencia contra la infancia y adolescencia . 

Amb ella es fa una rigorosa reflexió per a conèixer l’efecte que aquesta mena de recerques tenen sobre els infants, assenyalant tant els efectes que podrien ser adversos i cal evitar com els beneficis que poden comportar aquestes invesigacions quan es fonamenten en principis ètics clarament definits. Una important aportació a la recerca amb la infància, sobretot tenint en compta la manca d’estudis específicament destinats a la recerca en infància i adolescència en situacions de victimització.

Felicitem doncs tant a la directora del projecte que s’ha traduït amb aquesta guia, com amb la resta d’autores i col·laboradors que l’han fet possible.

Compareixensa de la professora Noemí Pereda al Senat per defensar la conveniència d’una llei per a l’erradicació de la violència contra la infància

El passat dijous 12 la Dra. Noemí Pereda, professora del Màster, va ser convidada a comperèixer davant la Comissió de Drets de la Família, la Infància i l’Adolescencia del Senat a informar sobre els processos de victimització infantil i juvenil, com a conseqüència del maltractament i abús sexual.

VEGEU LA NOTÍCIA DE LA UB

La seva intervenció va ser lloada pels representants de tots els Grups, tant per la qualitat i pertinència de la informació proporcionada com per la claredat i síntesi de la pròpia exposició. Destacarem aquí només alguns fragments significatius de l’exposició de la Dra. Pereda:

Nos encontramos ante un grave problema de salud pública que afecta a un número muy importante de niños y niñas de nuestro país. Así la violencia contra la infancia no es un problema privado sino que se convierte en un problema social y dudarlo es no saber interpretar las cifras que, estudio tras estudio, nos muestran el dolor y el sufrimiento de muchas víctimas.

Debemos configurar una ley que permita proteger a niños y niñas de toda forma de violencia, y especialmente aquellos niños y niñas más vulnerables. Porque si analizamos grupos de menores de alto riesgo, los que se encuentran atendidos en centros de salud mental bajo la tutela del sistema de protección o en el sistema de justicia juvenil, un 99,8% reporta haber sido víctima de la violencia. En este caso, la exposición a violencia familiar y comunitaria es la forma de victimización más frecuente

Es necesario que desde la escuela se trabajen sus derechos [de los niños y niñas], como se insta en la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia, ratificada por España hace más de 25 años.

Las asociaciones y servicios de ayuda a víctimas menores de edad deben ser de fácil acceso para los niños y niñas y darse a conocer en su entorno, para que sepan a quien recurrir si en algún momento son víctimas, y así la violencia no reste en la intimidad del núcleo familiar

Es fundamental que la universidad asuma su responsabilidad en este tema y ofrezca una formación especializada en la prevención y el tratamiento de la violencia en la infancia en aquellos estudios más vinculados con este tema, como son magisterio, psicología, medicina o derecho, entre otros.

Una mayor coordinación entre ellos [profesionales] también sería de gran ayuda para evitar la “victimización secundaria” que muchas niñas y niños sufren al estar en un sistema que no los cree, que no está preparado para atenderlos y que no tiene ni protocolizadas las competencias específicas de cada profesional.

ACCÉS AL VIDEO DE LA COMPAREIXENSA (47′)

Nou article de professores del Màster a la prestigiosa revista “Child Abused and Neglect”

La prestigiosa revista Child Abused and Neglect acaba de publicar un treball d’Ana Martina Greco i Noemí Pereda, professores del Màster, en col·laboració amb Georgina Guillera, les tres formen part del Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent (GReVIA)

La investigació presentada per l’article forma part de la tesi doctoral de la professora Ana M. Greco. Tant ella com la Dra. Noemí Pereda formen part del Depsrtament de Psicologia Clínica i Psicobiologia, mentre la Docora Gergina Guilera pertany al Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa, em ambdós casos de la Universitat de Barcelona. Guilera i Pereda, a més, formen part de l’Institut de Neurociències (IR3C)

La recerca s’adreça a la detecció, especialment en el marc escolar, dels abusos contra els infants. Després de constatar que la majoria dels crims en contra d’infants resten invisibles i no se solen reportar es fa un anàlisi de l’important paper que poden tenir en aquesta tasca els mestres i educadors en general. Mitjançant una enquesta administrada a 184 professionals de 17 escoles exploren la seva experiència en la detecció i alerta de casos de victimització.

L’article conclou que per a  incrementar la detecció, el més aviat possible, dels casos de victimització infantil és necessari en primer lloc determinades concepcions errònies sobre la matèria, augmentar la consciència entre el personal de les escoles, dissenyar nous programes de formació i intervenció i adaptar la dinàmica de les escoles al respecte, a partir de les trobades que aporta l’article.

ACCÉS A L’ARTICLE COMPLERT