Arxiu d'etiquetes: Ana Martina Greco

Guía práctica para la investigación ética en violencia contra la infancia y adolescencia

Les professores del Màster Noemí Pereda (Directora i coordinadora) i Ana Martina Greco, junt amb Marina Bartolomé, Elizabeth Suárez-Soto y Bárbara Kanter, totes elles membres de Grup d’Investigació en Victimització Infantil i Adolescent (GREVIA) han publicat la Guía práctica para la investigación ética en violencia contra la infancia y adolescencia . 

Amb ella es fa una rigorosa reflexió per a conèixer l’efecte que aquesta mena de recerques tenen sobre els infants, assenyalant tant els efectes que podrien ser adversos i cal evitar com els beneficis que poden comportar aquestes invesigacions quan es fonamenten en principis ètics clarament definits. Una important aportació a la recerca amb la infància, sobretot tenint en compta la manca d’estudis específicament destinats a la recerca en infància i adolescència en situacions de victimització.

Felicitem doncs tant a la directora del projecte que s’ha traduït amb aquesta guia, com amb la resta d’autores i col·laboradors que l’han fet possible.

Primera sessió de presentació dels Treballs Finals de Màster

Presentació TFM de la tercera promoció del Màster

Avui hi ha hagut la primera sessió de presentació dels Treballs Finals de Màster de la promoció actual. La comissió avaluadora l’han format la professora Núria Vázquez i el Dr. Ignasi Puigdellívol.

S’han presentat un total de 6 treballs amb temàtiques diferents:

  • Implementación de grupos interactivos como estrategia de acción para el logro de una educación más inclusiva en un centro de la ciudad de Asunción (Paraguay), presentat per Marianela Cantero, sota la direcció de la Dra. Dorys Sabando.
  • Assessorament del mestre de suport al tutor de l’aula en l’escola Folch i Torres, presentat per Irene Lozano, sota la direcció de la Dra. Dorys Sabando.
  • La inclusió d’alumnes amb discapacitat visual als centres de Barcelona, presentat per Sara Melià Villalonga, sota la direcció de la Dra. Dorys Sabando.
  • Inclusió escolar d’alumnes amb altes capacitats intel·lectuals? La resposta dels estudiants des de les seves veus, presentat per Nancy Rubio, sota la direcció de la Dra. Dorys Sabando.
  • Anàlisi de la formació, prevenció i gestió de l’assetjament escolar a dos Centres d’Educació Secundària, treball presentat per Mireia Casadesús, sota la direcció de la professora Anna Martina Greco.
  • Quins materials o recursos tenen els mestres d’una escola de Barcelona per fer front al cyberbullying? Treball presentat per Mertixell Motje,sota la direcció de la professora Ana Martina Greco.
  • Evaluación del método KiVa en una escuela de Barcelona: la prevención del acoso escolar, treball presentat per Patricia Álvarez Rodriguez, sota la direcció de la professora Ana Martina .

Alguns dels moments de les presentacions:

Les presentacions han estat de molt interès i, com no podia ser d’altra manera en tractar-se del darrer acte acadèmic del Màster, ens hem fet les fotografies “de família”