Recerca de professorat del Màster publicada a la revista Teaching and Teacher Education

per | General

La revista Teaching and Teacher Education (JCR, primer quartil) acaba de publicar l’article “The role of the Support and Attention to Diversity Teacher (SADT) from a community-based perspective: Promoting educational success and educational inclusion for all” [El rol del Mestre/a de Suport i Atenció a la Diversitat (MSAD) des d’una perspectiva comunitària: promovent l’èxit i la inclusió per a tothom].

Es tracta d’un dels resultats de la investigació iniciada l’any 2011 pel Grup de Treball Suport Educatiu a l’Educació Inclusiva, un grup mixt format per professorat i estudiants de màster i doctorat de les Universitats de Barcelona i Lleida, junt amb professorat i directius de centres catalans d’Educació Infantil, Primària i Secundària, amb el suport de l’ICE de la UB, el Departament de Didàctica i Organitzativa de la Facultat d’Educació i el Laboratori de Mitjans Interactius (LMI) de la mateixa universitat.

L’article es planteja el nou rol del mestre/a de suport i atenció a la diversitat (MSAD) denominat tradicionalment mestre d’educació especial, d’acord amb els reptes de l’escola inclusiva. Presenta els resultats d’una investigació qualitativa en tres centres d’Educació Infantil i Primària de Catalunya I mostra la transformació del rol del MSAD, que mobilitza el professorat, especialistes i diversos agents de la comunitat per a unir-se en la tasca de suport educatiu. La recerca conclou que aquesta transformació del rol del MSAD promou una millora en l’atenció i en l’aprenentatge dels alumnes dins de l’aula, a més d’optimitzar l’aprofitament dels recursos existents amb la col·laboració de tota la comunitat educativa.

Felicitem doncs les autores i autor de l’article, però sobretot al Grup de Treball sobre Suport Educatiu a l’Educació Inclusiva, sense el que aquesta recerca no hauria estar possible.

*Fins el 15 d’abril l’article es pot baixar gratuïtament des d’aquest enllaç…>

**Qualsevol persona pot compartir l’enllaç amb els seus contactes i a través d’internet, xarxes socials o altres mitjants, però no el document en pdf, que està protegit legalment.