Prestigiosa distinció ICREA a la professora Noemí Pereda

per | General

La investigadora de l’Institut de Neurociències, professora de la Universitat de Barcelona i del Màster d’Educació Inclusiva, Noemí Pereda, ha estat guardonada amb la distinció ICREA Acadèmia que atorga la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats.

La investigadora i professora Noemí Pereda rep la distinció ICREA
Noemí Pereda

El programa ICREA Acadèmia es va iniciar el 2008 amb l’objectiu de promoure i reconèixer l’excel·lència en la recerca que duen a terme professors universitaris de Catalunya. El programa fomenta la permanència en el sistema català universitari del professorat amb un perfil de recerca excepcional i contribueix a la intensificació de l’activitat investigadora. A més, els guardonats reben una aportació econòmica substancial durant un període de cinc anys. Aquest reconeixement comporta la dedicació prioritària a la recerca durant els cinc anys que dura el programa.

Noemí Pereda és professora de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Imparteix docència en el grau de Psicologia i Criminologia de la UB i en postgraus i màsters de diverses universitats. Així mateix, col·labora en tasques de formació, dins de la seva temàtica d’estudi, en diferents col·legis professionals, ajuntaments i altres institucions oficials. Dirigeix el Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent (GReVIA) de la Universitat de Barcelona des del 2009.

Actualment, treballa conjuntament amb el Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística en un projecte que tracta sobre les experiències adverses al llarg de la vida i les conseqüències que comporten per a la salut en estudiants de la Universitat de Barcelona. En aquest estudi s’utilitza per primera vegada l’Adverse Childhood Experiences Questionnaire, un instrument que s’està validant en col·laboració amb l’Organització Mundial de la Salut.

La convocatòria ICREA

La convocatòria ICREA Acadèmia ofereix a professors de les universitats públiques catalanes un premi que els hi permet una dedicació superior a la recerca, reduint les seves tasques docents i aportant un suport econòmic. El reconeixement, que s’atorga per cinc anys, ha permés augmentar l’impacte i l’abast internacional de la recerca que es fa a les nostres universitats.

La selecció dels candidats a ICREA es basa en la revisió d’experts, on els únics criteris són l’excel·lència i el lideratge científics. Hi ha cinc panells d’avaluació, que abracen totes les àrees de coneixement, amb un cert solapament, per atendre els camps interdisciplinaris i emergents. El concepte bàsic d’avaluació és que depèn essencialment del criteri d’experts d’alt nivell. No volem dependre de mesuraments quantitatius de la producció acadèmica, sinó del criteri ben informat dels experts a l’hora de reconèixer l’excel·lència. Busquem la qualitat, no la quantitat.

ICREA defensa i comparteix plenament els principis de la Declaració de San Francisco d’Avaluació de la Recerca (SFDORA, per les seves sigles en anglès), sobre la base de la qual recomana als avaluadors que no es guiïn únicament per mesuraments basats en publicacions (per exemple, els Journal Impact Factors) com a mesura substitutiva de la qualitat d’articles de recerca individuals. A l’hora d’avaluar les investigacions, ICREA té en compte el valor de tots els resultats, inclosos els indicadors qualitatius de l’impacte de la recerca, com la influència en la política cientifica i en  pràctiques habituals.

ICREA és una organització que vetlla per la igualtat d’oportunitats, i no admet referències discriminatòries per motius de gènere, edat, nacionalitat o grup racial, ni cap altra mena de discriminació.