Estratègies de prevenció i suport en les dificultats del llenguatge oral, la lectura i l’escriptura

Nombre de crèdits

3 crèdits ECTS

Titulació

Màster en Educació Inclusiva
Curs Dificultats d’Aprenentatge

Llengua d’impartició

CatalàDescripció

L’assignatura Estratègies de prevenció i suport a les dificultats d’aprenentatge del llenguatge oral, la lectura i l’escriptura treballa l’adquisició i l’aprenentatge del llenguatge en l’edat preescolar i escolar. Per tant, se senten les bases per a l’estimulació de l’adquisició del llenguatge oral, l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura així com les bases per a la intervenció i el suport en cas de nens que presentin dificultats en el seu aprenentatge.

Objectius

 • Conèixer les fases de l’adquisició i aprenentatge de la llengua oral, lectura i escriptura
 • Ser capaç de planificar activitats per al desenvolupament de la llengua oral a l’escola
 • Ser capaç de planificar activitats per a l’ensenyament de la descodificació i la comprensió de la lectura
 • Ser capaç de planificar activitats per a l’ensenyament de l’escriptura manual, l’ortografia i la producció de textos

Competències Transversals

 • Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers en la pràctica
 • Capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds
 • Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques

Competències Específiques

 • Capacitat per afavorir un ple desenvolupament de la llengua oral, lectura i escriptura
 • Capacitat per identificar els factors que determinen les dificultats de la llengua oral, lectura i escriptura així com les alteracions que se’n deriven
 • Capacitat per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten dificultats de la llengua oral, lectura i escriptura
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d’intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats de la llengua oral, lectura i escriptura

Continguts

 • Adquisició del llenguatge oral
 • Els trastorns del llenguatge oral en edat infantil
 • L’adquisició de la lectura i l’escriptura
 • Les dificultats d’aprenentatge de la lectura
 • Les dificultats d’aprenentatge de l’escriptura

Metodologia

La metodologia de l’assignatura serà la combinació de classes magistrals, debats, i anàlisi de casos.

Avaluació

L’avaluació comprendrà els següents aspectes:

Petites activitats a classe60%
Treball en grup que inclourà una presentació (30 minuts) sobre un dels següents temes:
Estratègies de prevenció en adquisició de llenguatge oral
Estratègies de suport en les dificultats en el llenguatge oral
Estratègies de suport en les dificultats lectores
Estratègies de suport en les dificultats en l’aprenentatge del llenguatge escrit
40%

Bibliografia

 • Andreu, L. (Coord.) (2018). L’ensenyament del llenguatge a l’escola: Llengua oral, lectura i escriptura. Barcelona: Editorial UOC.
 • Andreu, L. (Coord.) (2013). El Trastorno Específico del Lenguaje. Diagnóstico e intervención. Barcelona: Editorial UOC.
 • Andreu, L. (Coord.) (2013). L’adquisició de la lectura i les seves dificultats. Barcelona: Editorial UOC.
 • Andreu, L. (Coord.) (2012). Les dificultats de l’aprenentatge de l’escriptura i les matemàtiques. Barcelona: Editorial UOC.