Pla Docent

Mòdul 1 >

El Moviment Internacional vers l’Educació per a Tothom – 6 crèdits


Mòdul 2 >

Estratègies de suport als aprenentatges bàsics – 9 crèdits


Mòdul 3 >

El suport a la inclusió de l’alumnat amb discapacitat motora i sensorial – 9 crèdits


Mòdul 4 >

Diversitat, interacció i cultura escolar – 9 crèdits


Mòdul 5 >

Organització del suport a l’escola i participació de la comunitat – 9 crèdits


Mòdul 6 >

El suport a la inclusió de l’alumnat amb discapacitat intel·lectual i Trastorns de l’Espectre Autista – 9 crèdits


Mòdul Transversal >

Mòdul Transversal – 12 crèdits