Preinscripció 2019-2020

PROCEDIMENT

Data d’inici

La preinscripció es pot fer a partir de l’1 d’abril.

Documentació a presentar

 1. Omplir el formulari que trobareu a “FORMULARIS” i enviar-lo. El rep la secretaria del centre.

2. Adreçar un correu electrònic a la coordinació del centre: educacio-inclusiva@ub.edu, posant a l’Assumpte: Documents de preinscripció. Al text del correu feu-hi constar la nota mitjana dels ensenyaments de procedència (normalment Grau). En aquesta fase no cal presentar l’expedient acadèmic. En el mateix correu cal adjuntar-hi dos documents:

 • Curriculum Vitae: no oblideu de fer-hi constar l’experiència educativa i docent, ni la de voluntariat (col·laboració no remunerada amb diferents entitats).
 • Manifestació d’interès: text expressant els motius pels quals desitgeu fer el curs i els coneixements i competències que hi voldríeu assolir. Si teniu preferència en la selecció per pertànyer a un grup vulnerable, feu-ho constar. També ens ajudarà que ens indiqueu com us heu assabentat de l’existència del Màster. Procureu que aquest document no excedeixi gaire de les 400 paraules.

Criteris d’admissió*

En cas que la demanda sobrepassi les 40 places ofertes, 20 del màster i 10 de cada curs d’especialització, els criteris d’admissió seran:

 1. Expedient acadèmic, amb ponderació d’un 40%
 2. Experiència professional, amb ponderació d’un 30%
 3. Haver participat en tasques de voluntariat, en qualsevol dels seus àmbits, amb ponderació d’un 20%
 4. Pertànyer a grups socialment vulnerables, d’acord amb els criteris de la Unió Europea**. Caldrà fer-ho constar en la manifestació d’interès. Ponderació: 10%

*Qualsevol informació que no s’ajusti a la veritat en la documentació presentada serà motiu de rebuig de la sol·licitud.

**Es consideren dins d’aquesta categoria les persones amb alguna discapacitat, les immigrants i les que pertanyen al poble rom (gitano)

Procés de selecció i comunicació amb les persones preinscrites.

La comissió d’admissions (director, coordinadora i responsable de secretaria) fa la selecció, d’entre les persones preinscrites, si és necessari, en tres moments i fases diferents: maig, juliol i octubre. Un cop feta la selecció en comunicarà el resultat a tothom que hagi fet la preinscripció, estigui admès o no.

Les dates amb que es faran aquestes comunicacions són:

1ª comunicació: preinscripcions d’ABRIL i MAIG – 31 de maig

En cas que quedin places disponibles:
2ª comunicació: preinscripcions de JUNY i JULIOL – 26 de juliol

En cas que quedin places disponibles:
3ª comunicació: preinscripcions d’AGOST – OCTUBRE – 4 d’octubre

Notes importants

 1. Les persones que facin la preinscripció han de tenir en compte que no podem garantir que hi hagi places disponibles en la segona i tercera fase, doncs es podrien haver cobert abans. Amb tot, és molt poc probable que el mes de maig es cobreixin totes les places.
 2. Això no obstant, quan les places s’omplin es farà una llista d’espera, incloent-hi les persones preinscrites a les fases següents. El 4 d’octubre s’atorgaran les vacants amb les persones en llista d’espera per ordre de puntuació.

FORMULARIS

Màster en Educació Inclusiva. Polítiques, pràctiques i suport a una educació per a tothom

 • S’impartirà els dilluns, dimecres i dijous, de 17:00h. a 21:00h. Les tardes dels dimarts es reserven per a les tutories del pràcticum, de TFM i per altres activitats complementàries.
 • PREINSCRIPCIÓ OBERTA:

Accés al Formulari MÀSTER en Educació Inclusiva

Curs d’especialització en Educació Inclusiva: dificultats d’aprenentatge

 • S’impartirà els dilluns, dimecres i dijous, de 17:00h. a 19:00h. Les tardes dels dimarts es reserven per les tutories del pràcticum i per altres activitats complementàries.
 • PREINSCRIPCIÓ OBERTA:

Accés al Formulari CURS D’ESPECIALITZACIÓ EI, dificultats d’aprenentatge

Curs d’especialització en Educació Inclusiva: atenció a la diversitat

 • S’impartirà els dilluns, dimecres i dijousde 19:00h. a 21:00h. Les tardes dels dimarts es reserven per les tutories del pràcticum i per altres activitats complementàries.
 • PREINSCRIPCIÓ OBERTA:

Accés al Formulari CURS D’ESPECIALITZACIÓ EI, atenció a la diversitat