Víctor Adé Guardiola

Formació

Diplomat com a Mestre d’Educació Especial i Llicenciat en Psicopedagogia per la Universitat de Barcelona. També és Diplomat en el Posgrau Autisme: Diagnòstic i Intervenció en aquesta mateixa Universitat.

Experiència professional i docent

Des de 2007 treballa al Centre d’Educació Especial GURU, específic per a nois i noies amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), com a mestre-tutor, i des de 2014 és el director del centre. Des de 2008 col·labora en activitats de docència sobre TEA amb la Facultat de Formació del Professorat, la Facultat de Pedagogia i la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, i coordina el Diploma de Postgrau Autisme: Diagnòstic i Intervenció en aquesta mateixa Universitat.

Amb anterioritat, des de 2001, ha treballat com a educador en contextos naturals en Activitats de la Vida Diària de persones amb TEA, amb o sense altre trastorn associat (discapacitat intel·lectual, trastorn de conducta…) i com a coordinador en torns de vacances i activitats d’oci a l’Associació RATIO amb infants i adults del mateix perfil. Entre 2003 i 2005 va treballar com a educador el CEE JERONI DE MORAGAS i entre 2006 i 2007 a la Fundació EIR EL NIU.

Des de 2008 col·labora com a formador especialitzat en TEA i altres trastorns del neurodesenvolpament en diferents entitats com ara l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (Ajuntament de Barcelona), Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica, DINCAT-Plena Inclusió Catalunya, l’Institut CEIR-ARCO, la Fundació Privada Autisme GURU, així com en diferents escoles i centres específics.


Assignatura