Sandra Girbés Peco

Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat de València. Assoleix el títol de doctora en Pedagogia el 2014 a la Universitat de Barcelona.

Experiència professional i docent

En la seva trajectòria destaca la seva participació com investigadora predoctoral al projecte del VI Programa Marc de la Comissió Europea INCLUD-ED. Strategies for Inclusion and Social cohesion in Europe from Education (2006-2011) i la estància al centre referent a nivell internacional en l’àmbit de la segregació educativa Civil Rights Project de la Universitat California-Los Ángeles (UCLA). La seva tesis doctoral titulada El Contrato de Inclusión Dialógica: una actuación de éxito en la superación de la pobreza y la exclusión social en contextos urbanos, s’ha centrat en l’anàlisi d’actuacions socioeducatives que estan promovent la superació de l’exclusió educativa de col·lectius vulnerables com la comunitat gitana o les persones immigrants. Actualment és investigadora postdoctoral al Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira Virgili on imparteix docència als graus d’Educació Social, Pedagogia i Magisteri. És editora de la revista científica HSE. Historia Social y de la Educación (Hipatia Press). Des de 2011 és investigadora de CREA. Community Researchers on Excellence for All.

Projectes de recerca seleccionats

 • Transferencia del conocimiento a la práctica: Participación del alumnado en acciones educativas para la mejora del aprendizaje y la convivencia en los centros educativos. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya (2013-2016).
 • Actuaciones socioeducativas de éxito para la superación de la pobreza. Pla Nacional I+D (2012-2015). EDU2011-24173.
 • Youth4Youth. Empowering Young People in Preventing Gender-Based Violence Through Peer Education. Daphne III Programme. European Commission (2007-2013).
 • INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social cohesion from education in Europe. 6th Framework Programme of research (2006-2011).

Llibres seleccionats

 • Girbés, S.; Amador, J.; Macías, F. (premsa). La transformación de la escuela “La Paz”. Un modelo dialógico de intervención social para la inclusión del pueblo Roma. Portugal: Instituto Superior Politécnico de Viseu.
 • García, R.; Girbés, S.; Gómez, G. (2015). Promoting Children’s Academic Performance and Social Inclusion in Marginalized Settings: Family and Community Participation in Interactive Groups and Dialogic Literary Gatherings. Dins de: Hill, L.D.; Levine, F.J. World Education Research Yearbook 2015. New York: Routledge.
 • Girbés, S.; Valls Carol, R. (2015). Comunidades de aprendizagem: da transformação educativa à transformação social. Dins de: Ferreira, F.I. (org.) Educação, desenvolvimento e ação local comunitária. Setúbal: ICE.
 • Duque, E; García, C; Girbés, S. (2012). La mejora de la convivencia y el aprendizaje en los centros educativos de primaria y secundaria con alumnado inmigrante. Dins de: Morales, S; Lirio, J; Marí, R. La Pedagogía Social en la Universidad Investigación, formación y compromiso social, p. 745-752. Valencia: Nau Llibres.

Articles seleccionats

 • Girbés, S., Macías-Aranda, F.; Álvarez-Cifuentes, P. (2015). De la Escuela Gueto a una Comunidad de Aprendizaje: Un Estudio de Caso sobre la Superación de la Pobreza a través de una Educación de Éxito. International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences, 4 (1), p. 88-116.
 • Yuste, M.; Serrano, M.A.; Girbés, S.; Arandia, M. (2014). Romantic love and gender violence: Clarifying misunderstandings through communicative organization of the research. Qualitative Inquiry, 20 (7), p. 850-855. DOI: 10.1177/1077800414537206
 • De Botton, L., Girbés, S., Ruiz, L.; Tellado, I. (2014). Moroccan mothers’ involvement in dialogic literary gatherings in a Catalan urban primary school: Increasing educative interactions and improving learning. Improving Schools, 17 (3), p. 241-249.
 • Martínez, A; Padrós, M; Girbés; S. (2012). Actuaciones educativas para la convivencia en centros con alumnado inmigrante. Revista Interuniversitaria de Formación de Profesorado, 26 (1), p. 133-144.
 • Duque, E.; Ruiz, L.; Girbés, S.; Padrós, M. (2012). Inclusión y éxito educativo: prácticas de aprendizaje y participación de las familias en los centros educativos. OGE. Organización y Gestión Educativa. ISSN 1134-0312.

Assignatura