Raquel Poch Pallarols

Ha cursat la carrera de mestra especialitat Educació Especial a la Universitat de Barcelona. L’any 2013, finalitza el Màster Oficial en Recerca en Didàctica, Formació i Avaluació Educativa. També és Llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya. S’ha especialitat en resiliència infantil i en intervenció educativa en alumnes amb conductes disruptives i de risc.

Experiència professional i docent

Fermament defensora de la inclusió a les escoles, sempre ha procurat treballar en aquest camp. Des de l’any 2011, treballa en una Unitat Docent de Centre de Justícia a la ciutat de Barcelona. També, assessora sobre el Treball per Projectes a l’ESO per fomentar l’Escola Inclusiva i sobre l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria amb menors que tenen greus problemes d’adaptació social.

S’ha especialitzat en Investigació Educativa, per portar-la a l’aula. Pensa que la investigació en els àmbits de la didàctica de l’avaluació i de la formació poden ajudar a contribuir al canvi i a la millora de la qualitat educativa. Amb la seva pràctica diària, pretén fomentar la investigació educativa i poder evidenciar, d’alguna manera i, en més o menys valoració, una millora de l’eficiència i de l’eficàcia del procés educatiu emprat.

  • Poch, R.; González Garcia, C. (2013). Estudio y Tratamiento de los Grupos Juveniles, Organizados y Violentos en centros de Cataluña. SICAP 21. Conferència sobre factors psicològics del delinqüent. Organitzat per la Universitat de Tibiscus, Rumania.
  • Poch, R.; González Garcia, C. (2013). La investigació educativa encaminada a potenciar mètodes preventius per reduir els factors de risc dels adolescents delinqüents. SICAP 21. Conferència sobre factors psicològics del delinqüent. Organitzat per la Universitat de Tibiscus, Rumania.

Assignatures