Ramon Almirall Ferran

Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona (1978), posteriorment realitza estudis de postgrau de Pedagogia Terapèutica (1980) i Logopèdia (1981) i el Màster en Intervenció Psicopedagògica i Assessorament Curricular (UB-1993). Cursa també la Formació Bàsica en Teràpia familiar Sistèmica (2005-07) i el Màster en Teràpia Familiar Sistèmica (2007-09) a l’Escola de Teràpia Familiar del Servei de Psiquiatria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Experiència professional i docent

Inicia la seva tasca professional, com a logopeda a l’Equip de Suport a la Integració d’alumnat sord del Centre ARANS (1978-87), i l’any 1988 s’incorpora com a psicòleg-assessor psicopedagògic a l’EAP per a alumnat sord del CREDAC Pere Barnils, on segueix fins l’any 2005, assumint la direcció de l’EAP entre els anys 1988 i 1996. El 2006 passa a formar part de l’EAP d’Horta Guinardó de Barcelona. L’any 1987 va iniciar la docència universitària en el Màster d’Especialització en audició i llenguatge (Logopèdia) de la Facultat de Psicologia de la UB, on va seguir fins el 2004-05. Va ser també Professor Consultor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), als Estudis de Psicopedagogia (2000-01).

L’any 2000 s’incorpora al Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació com a professor associat, impartint docència a la Facultat de Psicologia i als estudis de psicopedagogia. En els darrers anys s’ha interessat de forma especial en el treball amb famílies dedicant-hi una part important de la seva activitat professional i de recerca. En aquest sentit ha dinamitzat grups de pares i mares i exerceix com a Terapeuta Familiar amb l’acreditació Euro Psy (Specialist Certificate in Psychology i Specialist Certificate in Psychotherapy).

Ha estat membre del Consell de Redacció de la Revista Àmbits de Psicopedagogia (ISSN 1885-6365) des de setembre de 2007 fins el 2012 i a l’actualitat és Director adjunt de la revista digital ÀÁF-Àmbits de Psicopedagogia i orientació.

Coordinador del Programa Interxarxes del Districte d’Horta Guinardó de Barcelona (Xarxa de xarxes de Salut, Educació, Serveis socials i altres serveis comunitaris del Districte d’Horta Guinardó de Barcelona) de 2011 a 2016.

Projectes de recerca seleccionats

 • Membre del grup de treball creat pel SGPE del Departament d’Ensenyament per a l’elaboració d’orientacions per a l’atenció educativa d’alumnat amb Trastorns de la comunicació, el llenguatge i la parla. Curs 1999-2000.
 • Membre del Grup de Treball creat pel MEC y D. per a l’elaboració d’un informe sobre l’educació bilingüe (LS-LO) de l’alumnat sord a les diferents Comunitats Autònomes (gener/octubre 2001).
 • Participació a l’elaboració i redacció del document Aprendre junts per viure junts. Pla d’acció 2008-2015. (Curs 2008-09), per encàrrec de la DG d’Atenció a la Comunitat Educativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
 • Llicència d’estudis retribuïda concedida pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (DOGC 4471 de 16.9.2005): L’educació familiar dels nens i nenes sords. Anàlisi de la situació i línies bàsiques per a programes de suport i assessorament per part dels serveis educatius i els centres.
 • Membre del Grup de Recerca Interxarxes-Observatori de Salut Mental de Catalunya d’avaluació dels costos i beneficis del model Interxarxes. Estudi valoratiu de l’experiència del programa Interxarxes (2000-2010) finançat per la Diputació de Barcelona i l’IMSS de l’Ajuntament de Barcelona. Districte Horta-Guinardó. Cursos 2009-10, 2010-11, 2011-2012.

Llibres seleccionats

 • Almirall, R. (2016). Família i escola col·laborant per l’educació inclusiva. Dins de: Palou, J.; Forns, M.; Cela, J. (coords.). Escenaris nous, aprenentatges nous. Barcelona: Graó.
 • Ubieto, J.R.; Almirall, R.; Aramburu, L.; Ramírez, L.; Roldán, E.; Vila, F. (2016). Bullying. Una falsa salida para los adolescentes. Barcelona: NED Ediciones.
 • Almirall, R. (2011) Abordando la relación familia-escuela desde una perspectiva colaborativa. Dins de: Martín, E.; Solé, I. (coords.) Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención, p. 91-108. Barcelona: Graó.

Articles seleccionats

 • Almirall, R. (2016). Casa! Acompanyar la resiliència des de l’escola. Àmbits de psicopedagogia i orientació, 44.
 • Almirall, R. (2016). Recuperar la mirada al subjecte i l’enfocament comunitari en la col·laboració salut mental-educació. Àmbits de psicopedagogia i orientació, 44.
 • Almirall, R. (2014) La construcció del vincle social al final de la primera infància. Àmbits de psicopedagogia i orientació, 40. ISSN: 2339-7454.
 • Almirall, R. (coord.) (2013) Orientación psicopedagógica a las familias: colaborar para educar. Barcelona: ACPO-ÀÁF.
 • Almirall, R.; Diaz, J.; Dot, M.; Moya, J.; Ramírez, L.; Ubieto, J.R. (2012) Informe d’avaluació dels costos i beneficis del model Interxarxes. Estudi valoratiu de l’experiència del programa Interxarxes (2000-2010). Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Districte Horta-Guinardó.

Assignatura