Noemí Pereda Beltrán

És llicencia en Psicologia l’any 1999 i segueix el Curs d’Extensió Universitària en Psicologia de la Delinqüència. Obté el Diploma d’Estudis Avançats l’any 2001 i es doctora en Psicologia Clínica i de la Salut l’any 2006.

Experiència professional i docent

És professora dels estudis de grau de Criminologia de la Universitat de Barcelona, impartint les assignatures Psicologia del maltractament i l’abús sexual; Tractament psicològic a víctimes i delinqüents; Criminologia pericial; Victimologia. Col·labora com professora en diferents màsters de la UB, a més del Màster en Prevenció i Tractament de la Violència, de la Universitat d’Extremadura, el Màster d’Atenció Precoç i Familia, i el Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació de la Universitat Ramon Llull.

Col·labora regularment en tasques de formació i assessorament professional amb diferents institucions com la Fundació Vicki Bernadet per a l’Assessorament i la Prevenció dels abusos sexuals a menors de Barcelona, l’Associació RANA (Xarxa de Suport de Nens Abusats) de Palma de Mallorca i la ICIF (Institució Col·laboradora d’Integració Familiar) de la Fundació Privada Teresa Gallifa de Barcelona.

És Directora del Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent (GReVIA) de la Universitat de Barcelona.

Projectes de recerca seleccionats

 • Resiliència en menors tutelats a Catalunya: un estudi sobre factors de risc i de protecció. Recerca RECERCAIXA. Data de concessió: 2014.
 • Victimización sexual de menores: un estudio de incidencia y perfiles de vulnerabilidad- resiliencia en adolescentes a través de encuestas de victimización. Projecte I+D finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad. Data de concessió: 2013.
 • Victimització en infants i adolescents atesos per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Projecte finançat per la DGAIA. Data de concessió: 2012.
 • Systematic reviews for selected strategies to prevent youth violence in Spanish language with particular emphasis on low and middle-income countries. Projecte finançat per la World Health Organization. Data de concessió: 2012.
 • Antecedentes y consecuencias del abuso sexual infantil: una aproximación con estudiantes universitarios. Projecte finançat per la Fundación Banco Herrero. Data de concessió: 2008.

Llibres seleccionats

 • Pereda, N.; Tamarit, J.M. (2013). Victimología teórica y aplicada. Barcelona: Huygens.
 • Pereda, N. (2012). Nuevas formas de justicia para menores víctimas: procesos restaurativos. Dins de: Tamarit, J.M. (coord.) La justicia restaurativa: desarrollo y aplicaciones, p. 131-151.
 • Pereda, N.; Arch, M. (2009). Abuso sexual infantil: evaluación e intervención clínico-forense. Madrid: FOCAD-Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.
 • Pereda, N.; Forns, M. (2005). Malos tratos físicos graves en menores de cinco años: Estudio descriptivo en Catalunya. Dins de: Moreno, J.M.; Suárez, A.; Martos, E. (coords.) Lectura e Infancia. Badajoz: Universidad de Extremadura.
 • Pereda, N.; Almirall, N. (2004). Història del maltractament. Dins de: Almirall, N.; Torné, R.; Fons, M.; Curt, G. (dirs.) Maltractaments físics greus a nadons i menors de quatre anys ingressats en centres d’acolliment. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família.

Articles seleccionats

 • Pereda, N.; Guilera, G.; Abad, J. (2014). Victimization and polyvictimization of Spanish children and youth: Results from a community sample. Child Abuse & Neglect.
 • Pereda, N.; Abad, J. (2013). Enfoque multidisciplinar de la exploración del abuso sexual infantil. Revista Española de Medicina Legal, 39 (1), p. 19-25.
 • Rull, J.; Pereda, N. (2011). Revisión sistemática de los programas de tratamiento psicológico aplicados a víctimas adultas de abuso sexual en la infancia. Anuario de Psicología, 41 (1-3), p. 79-103.
 • Pereda, N. (2010). Actualización de las consecuencias físicas del abuso sexual infantil. Revista Pediatría de Atención Primaria, 12 (46), p. 273-285.
 • Pereda, N.; Guilera, G.; Forns, M.; Gómez-Benito, J. (2009). The prevalence of child sexual abuse in community and student samples: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 29, p. 328-338.

Assignatura