Mònica Sanz-Torrent

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Girona. Va realitzar estudis de postgrau (Ceritificat d’Adaptació Pedagògica) a l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Girona i el doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge a la Universitat de Barcelona.

Experiència professional i docent

És professora agregada del departament de Psicologia Bàsica de la Universitat de Barcelona. Ha estat professora i/o col·laboradora docent de la UdG, UNED, UOC i URLL. La seva docència actual de grau i postgrau versa sobre l’àrea del llenguatge i la comunicació i sobre l’adquisició i els trastorns orals i escrits així com altres trastorns d’aprenentatge.

Ha col·laborat amb l’elaboració de programes d’anàlisi morfosintàctica semiautomàtica de mostres de parla en castellà del projecte MOR amb estades amb el professor Brian MacWhinney (Carnegie Mellon University). També ha realitzat estades breus a les universitats de San Diego State Universtity i la Universitat de California San Diego. En els darrers anys està col·laborant amb el grup liderat per John Trueswell de la University of Pennsylvania, especialistes en l’aplicació dels moviments oculars (eye-tracker) aplicats a l’estudi de l’adquisició del llenguatge.

Ha estat investigadora principal de tres projectes d’investigació sobre avaluació del llenguatge finançat per la Generalitat de Catalunya i sobre la comprensió i producció del llenguatge en nens amb TEL finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación. Actualment coordina un projecte d’investigació del grup de recerca en cognició i llenguatge (GRECIL). 

Projectes de recerca seleccionats

 • Análisis de la comprensión lingüística en niños de infantil y primaria con dificultades del lenguaje mediante el registro de movimientos oculares. Fundació Roviralta. Data de concessió: 2014.
 • Avaluació de la competència lingüística: Protocol ALEMS aspectes morfosintàctics i semàntics. Entitat finançadora: AGAUR. Data de concessió: 2009.
 • Avaluació de la competència en comunicació lingüística: Anàlisi del llenguatge, aspectes morfosintàctics i semàntics. Entitat finançadora: AGAUR. Data de concessió: 2009.
 • Procesamiento del lenguaje y comprensión del evento en niños con diferente competencia lingüística. Projecte I+D finançat pel Ministerio d’Educación. Data de concessió: 2007.
 • Interacción entre factores cognitivos y lingüísticos en la adquisición normal y patológica. Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 2003-2006.

Llibres seleccionats

 • Sanz-Torrent, M.; Andreu, L. (2013). El Trastorno Específico del Lenguaje. Dins de: Andreu, L. (coord.) El Trastorno Específico del Lenguaje. Dignóstico y intervención. Barcelona: Editorial UOC.
 • Andreu, L.; Sanz-Torrent, M. (2010). Atenció a la diversitat a Catalunya. Dins de: Andreu, L.; Ristol, A. (coords.) Intervenció psicopedagógica per a una escola inclusiva. Editorial UOC.
 • Sanz-Torrent, M.; Serrat, E. (2010). L’ús del llenguatge i la comprensió en el discurs. Dins de: Andreu, L.; Muñoz, E. (coords.) Psicologia del Llenguatge. Editorial UOC.
 • Sanz-Torrent, M.; Badia, I.; Serra, M. (2008). Contributions from the bilingual Specific Language Impairment in Catalan and Spanish to the understanding of the normal and pathological language acquisition. Dins de: Pérez-Vidal, C.; Juan-Garau, M.; Bel, A. (eds.) A portrait of the young in the new multilingual Spain, p. 135-158. Multilingual Matters.
 • Sanz-Torrent, M.; Serrat, E. (2006). Pragmàtica i discurs. Dins de: Soler, O. (coord). Psicologia del Llenguatge, p. 115-152. Editorial UOC.

Articles seleccionats

 • Sanz-Torrent, M.; Serrat, M.; Andreu, L.; Serra, M. (2008). Verb morphology in Catalan and Spanish in children with Specific Language Impairment: a developmental study. Clinical Linguistics & Phonetics, 22 (6), p. 459-474.
 • Andreu, L.; Sanz-Torrent,M.; Trueswell, J. (2012). Anticipatory sentence processing in children with SLI: Evidence from eye movements during listening. Applied Psycholinguistics, 34, p. 5-44.
 • Andreu, L.; Sanz-Torrent, M.; Buil, L.; MacWhinney, B. (2012). Effect of verb argument structureon picture naming in children with and without specific language impairment (SLI). International Journal of Communication Disorders, 47 (6), p. 637-653.
 • Andreu, L.; Sanz-Torrent, M.; Guàrdia, J.; MacWhinney, B. (2013). The formulation of argument structure in SLI: An eye movement study. Clinical Linguistic and Phonetic, 27 (2), p. 111-133.
 • Pons, F.; Andreu, L.; Sanz-Torrent, M.; Buil, L.; Lewkowicz, L. (2013). Perception of audio-visual speech synchrony in Spanish speaking children with and without specific language impairment. Journal of Child Language, 9, 40 (3), p. 687-700.

Assignatura