Marta López Costa

Doctora en Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona, Màster en Ensenyament i aprenentatges en entorns digitals i pedagoga.

Experiència professional i docent

Especialitzada en l’ensenyament i aprenentatge en entorns virtuals, ha estudiat i s’ha doctorat en Educació a a Universitat de Barcelona. Var fer una estada d’especialització aI London Institute of Education i ha treballat en tasques de formació a la Diputació de Barcelona i al Centre de Tecnologia CETEMSA, al Parc Científic i de la Innovació Tecnocampus de Mataró.  Ha estat dissenyadora instruccional de MOOC i SPOC (IADB Inter-American Development Bank). A l’actualitat treballa com investigadora contractada a la Universitat Oberta de Catalunya.

Projectes de recerca seleccionats

  • Smart Classroom. Recerca finançada per Recer-Caixa. Data de concessió: 2017.
  • MARGIN. Tackle Insecurity in Marginalized Areas. EU Project. Data de concessió: 2015.
  • Entorn i materials per a l’aprenentatge. AGAUR. Data de concessió: 2014.
  • Estrategias de co-diseño en la universidad para un aprendizaje indagativo basado en el uso intensivo de las TIC. Plan Nacional I+D+I. Data de concessió: 2013.
  • Usos de las TIC entre los estudiantes universitarios: perspectiva académica y social de los procesos de aprendizaje mediados. Plan Nacional I+D+I. Data de concessió: 2009.

Articles seleccionats

  • López, M. (2017). Analyzing the digital practices of university students to improve learning. Technics Tecnhologies Education Management TTEM, 12 (2), p. 93-101.
  • Gros, B; López, M. (2016). Students as co-creators of technology-rich learning activities in higher education. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 13 (1), p. 28.
  • López, M. (2016). Understanding practices on the network of the university students and their impact in High Education. INTED2016 Proceedings.
  • López, M. (2016). Perfiles de participación en la red de los estudiantes universitarios y sus repercusiones en el aprendizaje. RED. Revista de Educación a Distancia, 20 (49).
  • Escofet, A.; López, M.; Alvarez, G. (2014). Una mirada crítica sobre los nativos digitales: análisis de los usos formales de TIC entre estudiantes universitarios. Tecnología, Comunicación y Educación, 9 (17), p. 1-19.

Assignatura