Maria Padrós Cuxart

Es llicencia en Pedagogia l’any 1998 a la Universitat de Barcelona, on assoleix el grau de doctorat l’any 2008.

Experiència professional i docent

Desde 1999 col·labora amb diferents institucions vinculades a l’educació informal d’infants i joves. Així entre 1999 i 2003 treballa com a assessora, coordinadora i com a tècnica d’investigació en la Federació d’Associacions Culturals i Educatives i en la Fundació Jaume Bofill. Entre 2003 i 2004 treballa com a tècnica superior  d’investigació a la Fundació Tot Raval i des de 2004 fins a 2006 com educadora al Casal dels Infants del Raval.

L’any 2006 és contractada com a tècnica superior d’investigació per la Fundació Bosch Gimpera de la Universitat de Barcelona on ja des de l’any 2003 col·laborava com a professora associada. És l’any 2007 quan passa a ser professora col·laboradora d’aquesta universitat, concretament en el Departament de Didàctica i Organització Educativa.

Projectes de recerca seleccionats

 • Young Migrant Women in Secondary Education. Promoting Integration and Mutual Understanding though Dialogue and Echange. Recerca del programa DAPHNE, finançat per la Comissió Europea. Data de concessió: 2010.
 • La mejora de la convivencia y el aprendizaje en los centros educativos de primaria y secundaria con alumnado inmigrante. Recerca del programa OEDU, finançat pel Ministerio de Educación y Ciencia. Data de concessió: 2009.
 • Flexible professionalisation pathways for adult educator between the 6th. and 7th. level of EQF. Projecte del programa Leonardo da Vinci, finançat per la Comissió Europea. Data de concessió: 2009.
 • Sistemes d’avaluació formativa i participativa en el marc de l’EEES. Disseny y aplicació d’activitats d’avaluació i d’instruments de qualificació. Projecte REDICE, finançat per l’ICE de la Universitat de Barcelona. Data de concessió: 2008.
 • L’avaluació del currículum integrat a l’Educació Social en el Projecte d’Avaluació Intgegrada. Projecte REDICE, finançat per l’ICE de la Universitat de Barcelona. Data de concessió: 2008.

Llibres seleccionats

 • Ferrer, V.; Padrós, M.; Folgueiras, P.; Carmona, M.; Bartolomé, A. (2012). ¿Cómo enseñar el TFG? Madrid: McGraw-Hill.
 • Padrós, M.; Ruíz, L. (2006). Dialog als bürger schaftsorientiertes Konzept. Learning Centres in Spanien. Dins de: Stang, R.; Hesse, C. Learning Centres. Neue Organisationskonzepte zum lebenslangen Lernen in Europe. Bielefeld: NIACE.
 • Palacín, I.; Padrós, M. (2006). El treball integrat des de la perspectiva dels agents d’educació no formal. Dins de: Subirats, J.; Albaigés, B. (coords.) Educació i comunitat. Reflexions a l’entorn del treball integrat dels agents educatius. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
 • Martín, X.; Puig, J.M:; Padrós, M.; Rubio, L.; Trilla, J. (2003). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza.
 • Padrós, M.; Zafón, A.; Funes, J.; Puig, J. (2004). Educar millor és possible. Un projecte d’innovació a l’IES Miquel Tarradell. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Articles seleccionats

 • Padrós, M.; García, R.; de Mello, R.; Molina, S. (2011). Contrasting scientific knowledge from the lifeworld: The Dialogic Inclusion Contract. Qualitative Inquiry, 17, p. 304-312.
 • Aguilar, C.; Alonso, M.J.; Padrós, M.; Pulido, M. (2011). Using Dialogic Research to Overcome Poverty: from principles to act. European Journal of Education, 46 (2), p. 31-44.
 • Padrós, M.; Melgar, P.; Aubert, A. (2010). Modelos de atracción de los y las adolescentes. Contribuciones desde la socialización preventiva de la violencia de género. Pedagogía Social, 17, p. 73-82.
 • Padrós, M.; Racionero, S. (2010). The dialogic turn in educational psychology. Revista de Psicodidáctica, 15 (2), p. 143-163.
 • Padrós, M.; Zepa, B. (2010). Actuaciones de éxito en el aprendizaje de las lenguas: aproximaciones desde la investigación. Revista de Educación y Pedagogía, 22 (56), p. 91-99.

Assignatura