Llorenç Andreu Barrachina

Mestre d’Educació Física i d’Educació Primària per la Universitat Jaume I (2001 i 2003). Es llicencia en Psicopedagogia a la mateixa universitat l’any 2005, on cursa també estudis de postgrau en Comunicació a l’aula: intervenció davant dificultats de llenguatge oral i escrit i de Logopèdia educativa. L’any 2010 es doctora a la Universitat de Barcelona, Departament de Psicologia Bàsica, amb la tesi: The role of verb argument structure in language comprehension and production in adults, children with typical language development and children with Specific Language Impairment: Evidence from Eye-Tracking.

Experiència professional i docent

Compagina els seus estudis universitaris amb el treball com a becari a la Unitat de Suport Educatiu, al Servei de Gestió de ls Docència i Estudiants i al Servei de Llengües i Terminologia de la Universiat Jaume I. Entre els anys 1998 i 2002 treballa en diferents centres i institucions educatives: com educador al Complex Penyeta Roja de la Diputació de Castelló, com monitor al Centre d’Acollida de la mateixa institució i com professor de català a l’EPA “Germà Colom” de Castelló. Posteriorment treballa com mestre d’audició i llenguatge en diferents serveis psicopedagògics de la Generalitat Valenciana. L’any 2006 és contractat com professor associat per la Universitat Jaume I i del 2007 al 2012 a la Universitat de Barcelona. Entre 2008 i 2010 treballa com professor col·laborador a la Fundació Universitària Bages. Des de 2009 treballa com professor a la Universitat Oberta de Catalunya d’on a l’actualitat és professor agregat i director del Màster Universitari en Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge.

Projectes de recerca seleccionats

 • Análisis de la comprensión lingüística en niños de infantil y primaria con dificultades del lenguaje mediante el registro de movimientos oculares. Fundació Roviralta. Data de concessió: 2014.
 • Avaluació de la competència lingüística 2 (ALE-2). Finançament: Col·legi de Logopedes de Catalunya (Premi Dr. Jordi Perelló de Recerca). Data de concessió: 2011.
 • Avaluació de la competència lingüística: Protocol ALEMS aspectes morfosintàctics i semàntics. Entitat finançadora: AGAUR. Data de concessió: 2009.
 • Avaluació de la competència en comunicació lingüística: Anàlisi del llenguatge, aspectes morfosintàctics i semàntics. Entitat finançadora: AGAUR. Data de concessió: 2009.
 • Procesamiento del lenguaje y comprensión del evento en niños con diferente competencia lingüística. Projecte I+D finançat pel Ministerio d’Educación. Data de concessió: 2007.
 • Interacción entre factores cognitivos y lingüísticos en la adquisición normal y patológica. Projecte I+D finançat pel Ministerio d’Educación. Data de concessió: 2003.

Llibres seleccionats

 • Andreu, L. (coord.) (2012). Les dificultats de l’aprenentatge de l’escriptura i les matemàtiques. Barcelona: Editorial UOC.
 • Andreu, L. (coord.) (2012). Desenvolupament i avaluació del llenguatge oral. Barcelona: Editorial UOC.
 • Andreu, L. (coord.) (2013). El Trastorno Específico del Lenguaje. Dignóstico y intervención. Barcelona: Editorial UOC.
 • Andreu, L. (coord.) (2013). L’adquisició de la lectura i les seves dificultats. Barcelona: Editorial UOC.
 • Andreu, L. (coord.) (2013). Atenció de l’alumnat amb discapacitat sensorial i motriu. Barcelona: Editorial UOC.

Articles seleccionats

 • Andreu, L.; Sanz-Torrent, M.; Guàrdia, J.; MacWhinney, B. (2013). The formulation of argument structure in SLI: An eye movement study. Clinical Linguistic and Phonetic, 27 (2), p. 111-133.
 • Andreu, L.; Sanz-Torrent,M.; Trueswell, J. (2012). Anticipatory sentence processing in children with SLI: Evidence from eye movements during listening. Applied Psycholinguistics, 34, p. 5-44.
 • Andreu, L.; Sanz-Torrent, M.; Buil, L.; MacWhinney, B. (2012). Effect of verb argument structureon picture naming in children with and without Specific Language Impairment (SLI). International Journal of Communication Disorders, 47 (6), p. 637-653.
 • Andreu, L.; Sanz-Torrent, M.; Guàrdia, J. (2012). Auditory Word Recognition of Nouns and Verbs in Children with Specific Language Impairment (SLI). International Journal of Communication Disorders, 45, p. 20-34.
 • Sanz-Torrent, M.; Andreu, L.; Badia, I.; Serra, M. (2010). El proceso lector en niños con antecedentes de retraso y Trastorno Específico del Lenguaje. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 30 (1), p. 23-33.

Assignatura