Josep Solà Benítez

Llicenciat en Psicologia i en Pedagogia per la Universitat de Barcelona.

Experiència professional i docent

Des del 1975 fins el 1986 treballa com a Monitor de Taller, Educador i Terapeuta Ocupacional al Centre de Rehabilitació ASPACE per a persones amb paràlisi cerebral de totes les franges d’edat. En aquesta etapa, du a terme diferents projectes com, per exemple, la música com element rehabilitador. També fa formació i col·labora en la creació del club esportiu AURA, per a persones amb discapacitat motriu, amb la finalitat de promoure l’esport entre el col·lectiu amb discapacitat motriu. Impulsa, juntament amb altres professionals, l’elaboració de projectes ocupacionals-laborals per a la creació d’un centre ocupacional de treball protegit, en estreta relació amb diferents entitats municipals, federacions i associacions per al desenvolupament de la participació de les persones amb diversitat motriu.

Entre 1987 i 2019, treballa com a psicòleg especialista en teràpia ocupacional, al CEE Pont del Dragó, passant per diverses fases, des de l‘avaluació de necessitats, tutoria de grups heterogenis, afavorint la participació de l’alumnat amb diversitat motriu a les escoles d’adults. En aquesta experiència tenen molt en compte la ocupació, la incorporació de les TIC i TA, com eines d’ampli espectre que afavoreixen la participació de les persones. A partir de 1995, participa com a professor col·laborador de l’Escola Universitària de Teràpia Ocupacional i Infermeria de Terrassa-UAB, impartint docència a l’alumnat en diverses assignatures: Tecnologia d’Assistència, Comunicació Adaptada i Anàlisi del Desenvolupament Ocupacional. Al mateix temps col·labora en el Màster de Suports a la Inclusió, organitzat per la UAB.

Ha participat en diversos projectes europeus impulsats pel CEE Pont del Dragó, relacionats amb la mobilitat, l’accessibilitat, la comunicació i la autonomia de les persones amb dificultats motrius. També ha actuat com a presentador i ponent de les Jornades anuals que convoca el Departament d’Educació relacionades amb la Inclusió i la Tecnologia. També, juntament amb altres persones, ha facilitat la formació presencial i on-line a través de l’Ateneu D233 i D333 – Inclusió educativa i discapacitat motriu. També en formació de formadors: col·laborant amb les Jornades de Baix Cost, en la creació de productes de suport i presentant eines específiques que suposen un recurs per a tothom.

Ha estat coordinador del SEEM (Servei Educatiu Específic de Motòrics) i forma part de l’equip Directiu del CEE Pont del Dragó, del Consorci d’Educació de Barcelona, fins el juny de 2019, facilitant els suports, eines i recursos per a la Inclusió en les etapes educatives que van des de l’escola bressol fins a la Universitat, entenent que la inclusió és un procés al llarg de la vida. Col·labora amb els Serveis Educatius, com amb els Específics del mateix CEB, afavorint situacions d’anàlisi i de suports a la participació per a persones amb Pluridiscapacitats. Juntament amb els professionals del Servei, ofereix formació als joves estudiants de cicles formatius de grau mig i superior en l’àmbit de la salut, la comunicació i l’atenció a les persones. També és tutor de pràctiques em aquests àmbits.

Darrerament està col·laborant amb l’ACPD (Associació de pares i mares del Pont del Dragó) en el projecte de Centre Ocupacional. Junt amb les Entitats per a la Participació del Barri de Sant Andreu participa en la creació d’activitats participatives, també en l’entorn escolar, fent divulgació i cercant suports per veure la diversitat de les persones com un element d’apropament i nexe.


Assignatura