Jordi Sancho Salido

És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i Màster en Anàlisi de Polítiques Socials Europees a la Universitat de Bath (Anglaterra). Doctor per la Universitat de Barcelona.

Experiència professional i docent

Professor de Política Social al Departament de Treball Social i Serveis Socials de la UB des de fa 20 anys. Ha estat professor en les darreres quinze edicions del Màster d’Estudis Socials Europeus comparatius a la Universitat de Zuyid a Maastricht i a la London Metropolitan University de Londres.

És investigador del Laboratori de Mitjans Interactius de la UB i membre de la Comissió de TFG de Treball Social, havent dirigit nombrosos treballs de fi de grau i de màster.

Les seves recerques més recents apliquen noves metodologies d’anàlisi en les Ciències Socials per millorar la intervenció social basant-se en evidències. Actualment treballa en sistemes d’anàlisi de xarxes socials egocèntriques, bimodals i d’ús de l’espai públic en estudis relacionats amb persones sense sostre, en estudis de la participació intercultural en adolescents en l’àmbit del Learning Analytics i en l’estudi de sistemes de col·laboració massiva.

Projectes de recerca seleccionats

 • 2016-2018: Empoderamiento de ciudadanos inmigrantes mediante el diseño participativo de plataformas sociales digitales. I+D. Ministerio de Economia y Competitividad. Número de projecte: EDU2015-67332-P. Import: 20.500€. IP: Begoña Maria Gros Salvat.
 • 2011-2013: Open Projects for Mobile Learning. recerCaixa. Número de projecte: 2010ACUP00008. Import: 63.735€. IP: Antonio Ramon Bartolome Pina.
 • 2009-2011: Roots & Routes Follow-Up (ROOTS & ROUTES). EUUN-Unió Europea. Número de projecte: ES/09/LLP-LdV/TOI/149063. Import: 64.974 €. IP: Cilia M. M. Willem.
 • 2008-2011: Ciudadania intercultural: la mejora de la convivencia intercultural de jóvenes de 14 a 16 años del Municipio de Sant Boi de Llobregat mediante la participación en proyectos de aprendizaje-servicio. I+D. Ministerio de Educación y Ciencia. Número de projecte: EDU2008-00332/EDUC. Import: 40.000€. IP: Mª Angeles Marin Gracia.
 • 2008-2010. Thematic Network ICT for social integration and cultural diversity (BRIDGE-IT). EUUN-Unió Europea. Número de projecte: 225041. Import: 91.800€. IP: Antonio Ramon Bartolome Pina.

Llibres seleccionats

 • Sancho, J. (2016). Com escriure i presentar el millor treball acadèmic (2a ed.). Vic: EUMO.
 • Sancho, J. (2013) Muerte y resurrección de la universidad (again) en manos de la colaboración masiva: avanzar los MOOC. Dins de: Bergmann, J.; Grané, M. (eds.) La universidad en la nube/A universidade na nuvem, p. 263-280. Col·lecció Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius. Barcelona: Universitat de Barcelona. ISBN: ISBN-13:978-14819
 • Sancho, J. (2011) La evaluación de proyectos colaborativos a gran escala basados en wikis mediante el análisis de redes sociales. Dins de: Cano, E. (ed.) Aprobar o aprender. Estrategias de evaluación en la sociedad red, p. 147-182. Col·lecció Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius. Barcelona: Universitat de Barcelona. ISBN: 10-1475042582
 • Sancho, J. (2009). Por una reconstrucción del concepto de comunidad que sea de utilidad para el trabajo social. Dins de: Hernández Aristu, J. (ed.) Trabajo social comunitario en la sociedad individualizada. València: Nau Llibres.

Articles seleccionats

 • Sancho, J. (2016). Learning Opportunities for Mass Collaborative Projects through Learning Analytics: a Case Study. IEEE-RITA. DOI: 10.1109/RITA.2016.2589482
 • Sancho, J. (2016). Intervención en los determinantes sociales de la salud: cuando el bosque no deja ver los árboles. XII Congreso de la Federación Española de Sociología. ISBN: 978-84-608-6210-9.
 • Sancho, J. (2015). Learning analytics to ignite massive collaborative projects. Proceedings from Learning Analytics Summer Institute, Bilbao.
 • Sancho, J. (2013). MOOCs are knocking on the university’s door: trick or threat? Roundtable UNESCO Chair in Education & Technology for Social Change, UOC.
 • Sancho, J. (2006). Presentación de una metodología para desarrollar la transversalidad disciplinar en los estudios de trabajo social. Acciones e investigaciones sociales, Extra (1), p. 377.

Assignatura