Jordi Escoin Homs

Formació

Jordi Escoin és psicòleg, llicenciat per la Universitat de Barcelona i actualment director del CEE Pont del Dragó on, entre altres, s’ofereix el Servei Educatiu Específic de Motòrics (SEEM) que inclou un equip multidisciplinar format per especialistes en les àrees de la psicologia, l’orientació educativa, la fisioteràpia, l’audició i llenguatge i la pedagogia terapèutica, amb la finalitar de donar suport a la tasca educativa dels professionals que atenen les necessitats de l’alumnat amb diversitat funcional. També s’hi ofereixen Programes per a la Formació i Inserció de joves amb discapacitat motriu.

Experiència professional

Jordi EscoinTreballa des del 1987 en el CEE Pont del Dragó, com psicòleg especialista en tecnologia aplicada a la discapacitat motriu, participant activament en la recerca i el desenvolupament de noves tecnologies de suport així com nous sistemes de comunicació augmentativa per a l’alumnat. Des del curs 1996/1997 fins l’actualitat és també director del CEE Pont del Dragó.
Durant els cursos 1993/1994 al 1996/1997, va ser professor de l’Escola universitària de la Creu roja de Terrassa, per a la diplomatura de Teràpia ocupacional, amb l’assignatura “Informàtica aplicada”.

Durant els cursos 1996/1997 al 2000/2001 va ser professor de la universitat de Vic impartint classes en la especialitats de Mestre d’Educació Especial i en la de Psicopedagogia en les assignatures “Aspectes evolutius i educatius de la deficiència motòrica”, “L’ordinador al servei de la educació especial” i “Tecnologia informàtica per a psicopedagogs”. Des del curs 1999/2000 fins el 2005/2006 va ser professor col·laborador de la Universitat Ramón Llull, en el Postgrau en Intervenció logopèdia en persones amb lesions de la Facultat de Psicologia, Ciencies de l’Educació i de l’esport Blanquerna, en el mòdul “Noves tecnologies aplicades a la comunicació”.

Ha estat CoPresident del Congres Internacional ISAAC 2010: congrés bienal de la “International Society for Augmentative and Alternative Communication que es va celebrar a Barcelona al juliol de 2010. Ha participat en nombroses jornades i conferencies relacionades amb les tecnologies de suport i la comunicació augmentativa havent publicat també nombrosos articles relacionats amb aquests àmbits.

Publicacions seleccionades