Ignasi Puigdellívol Aguadé

Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona l’any 1976, obtenint el Premi Extraordinari de Llicenciatura. Diplomat en Pedagogia terapèutica aquell mateix any. La seva tesi doctoral tracta de la integració educativa d’alumnes amb discapacitats de diferent origen i intensitat i va ser llegida l’any 1993, quan assolí el grau de Doctor rebent el Premi Extraordinari de Doctorat atorgat per la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona.

Experiència professional i docent

Des de l’any 1972 fins el 1984 va treballar com educador i professor en diferents institucions vinculades a l’Educació Especial. L’any 1979 comença a col·laborar com a professor contractat a l’Escola Universitària de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona. Actualment és Catedràtic E.U. de Didàctica (Educació Especial) al Departament de Didàctica i Organització Educativa d’aquesta Universitat, on ha estat degà de la Facultat de Formació del Professorat entre els anys 1998 i 2001. Entre 1998 i 2006 ha estat membre del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona. Ha estat distingit amb una menció especial a la 7a convocatòria del “Premi Josep Pallach”, amb el primer premi de pedagogia “Hermini Tudela” de la Fundació Privada Catalana de la Hemofília, i com a Professor Honorari per la Universidad Nacional de Piura (Perú).

Va ser membre fundador de CREISANTS, Centre de Recursos Educatius i d’Investigació de Sants (UB) i va formar part del Grup de Treball (Joint Project) d’Educació Especial de la ATTE (European Teacher Trainning Association), duent a terme tasques principalment a Holanda, Regne Unit, Grècia i Espanya, amb el suport financer de la Unió Europea. Va dirigir el postgrau Activitat física adaptada a la discapacitat física a la Universitat de Barcelona (1997-99). L’any 1998 va assessorar en l’àmbit de les necessitats educatives especials el procés de reforma promogut pel Govern de Bolívia i la reforma curricular per a la formació del professorat en aquell país. Va dirigir l’informe Diagnóstico del Sistema de Formación Inicial de Docentes en la República de El Salvador i el Curso de Actualización Pedagógica adreçat al professorat de les universitats d’aquell país per encàrrec del MINED i la AECI. Des de 1996 fins a la seva finalització el 2002, assessorà el Proyecto de Integración Educativa dut a terme a Mèxic per la Secretaría de Educación Pública i el Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España, dirigit a la integració de l’alumnat amb discapacitat a l’escola regular. L’any 2002 el projecte, llavors ja estès als trenta-un estats de la República, fou assumit com línia educativa per la Secretaría de Educación passant a ser Programa Nacional.

La seva docència se centra principalment en temes d’inclusió educativa i didàctica aplicada a alumnes amb discapacitat. És professor de l’assignatura Teoria i pràctica de l’escola inclusiva en els estudis de grau d’Educació Primària, imparteix el mòdul d’Educació Inclusiva en el Màster oficial de Direcció i Gestió de Centres Educatius i dirigeix el curs Educació Inclusiva: transformació de l’escola i del sistema educatiu en el Màster oficial Investigació en didàctica, formació i avaluació educativa de la Facultat d’Educació, on és també tutor de recerca del programa de doctorat Educació i Societat.

Actualment col·labora en projectes i tasques d’assessorament amb diferents centres educatius, coordina l’Equip Docent de l’assignatura Teoria i pràctica de l’escola inclusiva a la Facultat d’Educació de la UB i el Seminari de Suport Educatiu de l’ICE-UB amb mestres i equips directius de diferents centres educatius de Catalunya.

Ha estat membre del Centre de Recerca en Teories i Pràctiques que Superen les Desigualtats (CREA) i en l’actualitat és investigador de l’LMI. Laboratori de Mitjans Interactius i de GIDAT. Grup d’Innovació Docent, Avaluació i Tecnologia, ambdós de la Universitat de Barcelona.

Projectes de recerca seleccionats

 • Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat. Projecte d’Innovació Docent finançat pel PMID (Programa de Millora i Innovació Docent). Data de concessió: 2015.
 • Competències i factors clau en l’èxit educatiu des de la perspectiva dels i les estudiants fills/es dels immigrants. Recerca finançada per l’AGAUR. Data de concessió: 2009.
 • EDUC-IN.Escuelas inclusivas: una respuesta de calidad para todos y todas a la escolarización integrada del alumnado con discapacidad. Projecte I+D finançat pel MEC. Data de concessió: 2007.
 • Lectura dialógica e igualdad de género en las interacciones del aula. Projecte I+D finançat pel Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Data de concessió: 2007.
 • INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education. IP (Integrated Project) finançat per la Unió Europea. Data de concessió: 2006.

Llibres seleccionats

 • Puigdellívol, I.; Petreñas, C.; Siles, B.; Jardí, A. (2019). Estrategias de apoyo en la escuela inclusiva. Una visión interactiva y comunitaria. Barcelona: Graó.
 • Puigdellívol, I. (2014). La inclusión: aproximación conceptual. Dins de: Ríos, M.; Ruiz, P.; Carol, N. (coords.) Inclusión en la actividad física y deportiva. La práctica de la educación física en entornos inclusivos, p. 5-19. Badalona: Paidotribo.
 • Puigdellívol, I. (2014). Componentes organizativos y didácticos de la inclusión educativa. Dins de: Ríos, M.; Ruiz, P.; Carol, N. (coords.) Inclusión en la actividad física y deportiva. La práctica de la educación física en entornos inclusivos, p. 27-42. Badalona: Paidotribo.
 • Puigdellívol, I. (2011). Inclusión, escuela y comunidad. Dins de: Aramayo, M. (comp.) Hablemos de la diversidad en la discapacidad. Caracas: Publicaciones Universidad de Monteávila.
 • Puigdellívol, I. (2005). La educación especial en la escuela integrada. Barcelona: Graó, 6a edició revisada i ampliada.
 • Elboj, C.; Puigdellívol, I.; Soler, M.; Valls, R. (2003). Comunidades de Aprendizaje. Transformar la educación. Barcelona: Graó.

Articles seleccionats

 • Puigdellívol, I.; Molina, S.; Sabando, D.; Gómez, G.; Petreñas, C. (2017). When community becomes an agent of educational support: communicative research on Learning Communities in Catalonia. Disability & Society, 32 (7), p. 1065-1084. DOI: 10.1080/09687599.2017.1331835.
 • Gómez, G.; Petreñas, C.; Sabando, D.; Puigdellívol, I. (2017). The role of the Support and Attention to Diversity Teacher (SADT) from a community-based perspective: Promoting educational success and educational inclusion for all. Teaching and Teacher Education, 64, p. 127-138. DOI: 10.1016/j.tate.2017.02.002.
 • Puigdellívol, I. (2015). L’Escola de Cecs, Sordmuts i Anormals de l’Ajuntament de Barcelona (1911-1939): Una experiència truncada. Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació, 26, p. 161-183. DOI: 10.2436/20.3009.01.157.
 • Álvarez, C.; Puigdellívol, I. (2014). Cuando la comunidad entra en la escuela: un estudio de casos sobre los grupos interactivos, valorados por sus protagonistas. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 18 (3), p. 239-253.
 • Petreñas, C.; Puigdellívol, I.; Campdepadrós, R. (2013). From educational segregation to transformative inclusion. International Review of Qualitative Research, 6 (2), p. 210-225.

Assignatures