Gemma Alsina Masmitjà

Formació

Llicenciada en Psicologia per la UAB l’any 1984. Cursa el Postgrau de Logopèdia a la mateixa Universitat l’any 1990. Cursa el Doctorat “Discapacitat, Educació i Habilitació en el bieni 2000-2002.

Experiència professional i docent

Gemma AlsinaEntre 1985 i 1992 exercí com a mestra i logopeda al Centre de Paràlisi Cerebal “El Pi” de Terrassa. A partir de 1992 treballa com a logopeda al Centre d’Educació Especial “Can Rigol” del Prat de Llobregat i des de 1993 a 1995 segueix treballant com a logopeda al Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDAV) “Jordi Perelló de Sabadell, ciutat on s’incorpora als Equips d’Assessorament Pedagògic B-11 i B-34 on hi treballa com a psicòleg entre els anys 2006 i 2011.

Amb dues companyes més se’ls fa l’encàrrec de posar en funcionament el Servei Educatiu Especific per a Tarstorns del Desenvolupament i la Conducta (SEETDIC) del Vallès Occidental per donar resposta a les necessitats de l’alumnat que presenta comportament problemàtic i/o amb TEA. La tasca d’aquests anys, al marge d’atendre les demandes de la poblaió, ha estat orientada a crear un model de servei proper als mestres i professionals dels EAP per afavorir la comprensió de l’alumnat i la organització de mesures d’intervenció per a la inclusió. Paral·lelament s’han creat diferents materials per a la formació dels mestres i per facilitar la tasca docent. En l’actualitat, i des de 2011, treballa al Servei d’Atenció a la Diversitat i la Inclusió, en el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

En la darrera dècada ha estat formadora en nombroses activitats organitzades des del Departament d’ensenyament en temàtiques relatives a la regulació del comportament, els trastrorns de conducta, TDAH i TEA. També ha estat professora en el Postgrau en Formació d’Especialitstes en Educació Especial: Pedagogia Terapèutica a la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna (URL), entre 1995 i 2005, i consultora de la UOC entre 2000 i 2004. També ha fet col·laboracions puntuals en diferents màsters i postgraus a la UB, UAB, Universitat de Vic i Universitat de Girona.

Complementàriament és voluntària de la Creu Roja com a membre de l’Equip de Resposta Immediata en Emergències (ERIE) de BArcelona i de l’Equip de Suport Emocional (Vallès Occidental), des de 2005, atenent situacions de desastre d’abast socia com l’atemptat de l’11-M a Madrid, l’esfondrament del Carmel o el terretrèmol del Perú, entre d’altres.


Llibres seleccionats

   • Alsina, G., Saumell, C. i altres. (2013). Dèficits d’atenció i trastorns de conducta. Barcelona: UOC.
   • Saumell, C. Alsina, G., Arroyo, A. (2011). Alumnado con dificultades de regulación del comportamiento. Etapas de la Educación Infantil y Primaria. Barcelona. Graó.
   • Alsina Masmitjà, G., Marco Viñes, F. (1999) Psicologia. Barcelona. Castellnou.

Articles seleccionats

 • Alsina G. (2013). Educar la impulsivitat. Prevenció de les dificultats d’aprenentatge. Revista Catalana de Psicologia i Educació, 37
 • Alsina, G., Arroyo, A., Pérez, G. (2011). Una mirada al procés d’avaluació i intervenció per a alumnat amb dificultats de regulació del comportament. Àmbits de Psicopedagogia. Revista Catalana de Psicopedagogia i Educació, 33.
 • Alsina, G. (2011). Expresar la ira. Educar la agresividad en la etapa de primaria. Aula de Innovación Educativa, 199.
 • Alsina, G., Padilla, C. (2008). Els centres docents davant d’un succés traumàtic. Eines per a equips directius i professorat. Guix, 341.
 • Alsina, G. (2004). L’aprenentatge expansiu: un model per a l’anàlisi dels entorns i la planificació de la intervenció a l’escola inclusiva. Suports, 8(2)