Esther Oliver Pérez

Llicenciada i Doctora en Sociologia per la Universitat de Barcelona. Professora del Departament de Teoria Sociològica de la mateixa universitat. Membre del Grup de Recerca Consolidat GRESOGE, Grup de Recerca en Sociologia de l’Educació.

Experiència professional i docent

Durant la seva trajectòria acadèmica ha contribuït principalment a l’estudi de les desigualtats de gènere, des de la perspectiva del canvi social que en possibilita la seva superació. Ha estat investigadora Ramon y Cajal (2008-2015) al Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials de la UB. Prèviament va ser Visiting Fellow (investigadora postdoctoral finançada pel Programa Beatriu de Pinós 2005) a la University of Warwick durant dos anys (2006-2008), Regne Unit, classificada en la 7a posició en el RAE 2008. La seva recerca postdoctoral al Regne Unit va ser sobre la violència de gènere a les Universitats. També va ser invitada com a Guest Professor a la University of Duisburg, Essen (Alemanya), per impartir docència en un màster internacional el 2007, i posteriorment el 2009. Entre les assignatures impartides cal destacar Contribution to Feminism of Women participants in Adult Education.

Ha estat investigadora principal del Plan Nacional I+D+I en el projecte El Espejismo del Ascenso y socialización de la violencia de género (2010-2013), amb un equip format per 10 investigadors/es de 7 universitats espanyoles. Actualment és membre oficial del RTD Project IMPACT-EV. Evaluating the impact and outcomes of SSH research, 7è Programa Marc de Recerca de la Comissió Europea. Es tracta del projecte dirigit a definir els indicadors d’impacte social, polític i científic que es prendran com a referència per a l’avaluació de la recerca en SSH del Horizon 2020. Aquest projecte està coordinat pel centre de recerca CREA de la Universitat de Barcelona. També és membre oficial del equip del projecte I+D+I TRATA. Trayectorias de vida que alejan o acercan a las redes de trata con fines de explotación sexual, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2013-2014) i del projecte I+D+I END-TRAFICCKING. Cambios e innovaciones sociales en la prevención y reducción de la trata de mujeres con fines de explotación sexual del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2014-2015), tots dos dirigits per la Dra. Lídia Puigvert, Universitat de Barcelona.

Projectes de recerca seleccionats

 • IMPACT-EV. Evaluating the impact and outcomes of EU SSH research. EC Project. Data de concessió: 2014.
 • END-TRAFICCKING. Cambios e innovaciones sociales en la prevención y reducción de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Plan Nacional I+D+I. Data de concessió: 2014.
 • TRATA. Trayectorias de vida que que alejan o acercan a las redes de trata con fines de explotación sexual. Plan Nacional I+D+I. Data de concessió: 2013.
 • Espejismo del ascenso y la socialización de la violencia de género. Plan Nacional I+D+I. Data de concessió: 2010. (Investigadora principal).

Llibres seleccionats

 • Oliver, E. (2011). Women choices shattered: impacts of gender violence at universities. Dins de: Jackson, S.; Malcolm, I.; Thomas, K. (eds.) Gendered Choices and Transitions in Lifelong Learning: part-times, full times lives. Springer.
 • Oliver, E.; Tortajada, Y. (2007). Education for inclusion in the Information Society. Dins de: Khun, M.; Sultana, R. (eds.) The Learning Society in Europe and Beyond, p. 147-173. Peter Lang Publishing.
 • Oliver, E. (2007). Marginación social y pobreza. Dins de: Estructura Social. La realidad de las sociedades avanzadas, p. 325-349. Pearson Educación
 • Valls, R.; Oliver, E. (2004). Violencia de género. Investigaciones sobre quiénes, por qué y cómo superarla. El Roure.

Articles seleccionats

 • Oliver, E. (premsa). Precarious Engagements: Combat in the Realm of Public Sociology. Dins de: Burawoy, M. (ed.) Current Sociology, 62 (2), monograph 1.
 • Oliver, E. (2014). Zero Violence since Early Childhood: The Dialogic Recreation of Knowledge. Qualitative Inquiry, 20 (8), p. 902-909.
 • Oliver, E.; Merrill, B.; Soler, M.; De Botton, L. (2011). Cultural Intelligence to Overcome Educational Exclusion. Qualitative Inquiry, 17 (3), p. 267-277.
 • Oliver, E.; Gatt, S. (2010). De los actos comunicativos de poder a los actos comunicativos dialógicos en las aulas organizadas en grupos interactivos. Revista Signos, vol. 43, 2, p. 279-294.
 • Oliver, E.; Soler, M.; Flecha, R. (2010). Opening schools to all (women): efforts to overcome gender violence in Spain. British Journal of Sociology of Education, vol. 30, 2, p. 207-218.

Assignatura