Elena Duque Sánchez

Formació

Elena Duque és doctora en Pedagogia i professora del Departament de Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de Barcelona. També és professora del Máster en Violencia de Género de la Universidad Internacional de Valencia (VIU). Entre les seves línies de recerca destaqen els estudis de gènere centrats en la socialització preventiva de la violència de gènere, i en gènere i minories. S’ha especialitzat en la violència de gènere en les relacions esporàdiques entre joves i adolescents. Per altra banda també ha participat en recerca sobre comunitats d’aprenentatge, educació inclusiva i interculturalitat. Té publicacions a revistes JCR com Violence against Women, Psychodidactics i Qualitative Inquiry.

Experiència professional i docent

Elena Duque

Ha treballat como a professora a la Universitat de Girona, a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) i a la Universidad Autónoma de Aguascalientes (México). També ha format part durant 2 anys de Eurydice. Red Europea de Información en Educación ubicada en el CIDE (Centro de Investigación y Documentación Educativa) del Ministerio de Educación (Madrid). Actualmente és secretària acadèmica de l’Institut de Recerca Educativa (IRE) de la Universitat de Girona. Participa en el projecte IMPACT-EV (2014-2017), del 7é Programa Marc, específicament en l’àmbit de l’impacte social de la recerca. Amb temàtiques educatives ha participat en projectes com són l’europeu INCLUD-ED del 6é Programa Marc (2006-2011) i projectes finançats pel Ministerio, com Formas de agrupación del alumnado y su relación con el éxito escolar: ‘Mixture’, ‘Streaming’ e Inclusión. (2008-2011). Així mateix ha participat en projectes sobre gènere i educació com Brudila Callí: Las mujeres gitanas contra la exclusión. Superación del absentismo y fracaso escolar de las niñas y adolescentes gitanas (2000-2003) i en projectes sobre prevenció de la violència de gènere com Espejismo del ascenso y amor ideal (2010-211). També és membre oficial de l’equip del projecte I+D TRATA. Trayectorias de vida que alejan o acercan a las redes de trata con fines de explotación sexual, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2013-2014) i del projecte I+D END-TRAFICCKING. Cambios e innovaciones sociales en la prevención y reducción de la trata de mujeres con fines de explotación sexual del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2014-2015), tots dos dirigits per la Dra. Lidia Puigvert, de la Universitat de Barcelona.


Projectes de recerca seleccionats

  • IMPACT-EV. Evaluating the impact and outcomes of EU SSH research. EC Project. Data de concessió: 2014
  • END-TRAFICCKING. Cambios e innovaciones sociales en la prevención y reducción de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Plan Nacional I+D+I- Data de concessió: 2014.
  • TRATA. Trayectorias de vida que que alejan o acercan a las redes de trata con fines de explotación sexual. Plan Nacional I+D+I. Data de concessió: 2013
  • INCLUD-ED Strategies for inclusión and social cohesion from education in Europe (2006-2011) 6ª Programa Marc. Comissió Europea.
  • Formas de agrupación del alumnado y su relación con el éxito escolar: ‘Mixture, ‘Streaminge Inclusión. (2008-2011)


Publicacions seleccionades

  • Vidu, A.; Schubert, T.; Muñoz, B (2014) What students say about gender violence within universities: Rising voices from the communicative methodology of research. Qualitative Inquiry. 20 (7), 883-888.
  • Gómez, A.; Cabré, J.; Duque, E.; Martín, N.; Molina, S.; Sampé, M. (2013) Pla de Socialització Preventiva de la Violència de Gènere en Centres Educatius d’Educació Infantil i Primària. Universitas Tarraconensis: revista de Ciències de lEducació. 41-55
  • Duque, E.; Vidu, A.; Schubert, T. (2013) The Struggle. Violence Aginst Women in Spanish Universities. International Review of Qualitative Research, 6 (2), 277-288
  • Duque, E.; Ruiz, L.; Girbés, S., Padrós, M. (2012) “Inclusión y éxtio educativo: prácticas de aprendizaje y participación de las familias en los centros educativos. OGE. Organización y gestión educativa. 18-22
  • García, R.; Alexiu, T.M.; Duque, E. (2010) Socio-cultural transformation and the promotion of learning. Revista de Psicodidáctica, 15(2), 207-222.