Dorys S. Sabando Rojas

Professora d’Educació Especial Especialista en Aprenentatge i Llicenciada en Educació per la Universidad de La Serena, Xile (1998). Màster en Educació Especial amb menció en Necessitats Educatives Especials Múltiples per la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Santiago de Xile (2005). Diploma en Pedagogia i Syllabus en Educació Superior, Universidad Santo Tomás, Xile (2006). Màster en Recerca en Didàctica, Formació i Avaluació Educativa, per la Universitat de Barcelona (2011). Doctora en Educació per la Universitat de Barcelona (2017). La seva tesi doctoral ha tractat la relació entre la Inclusió Educativa i el Rendiment Acadèmic de l’alumnat en les escoles públiques de primària de Catalunya, en col·laboració amb el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Experiència professional i docent

Va començar la seva carrera professional treballant com a professora d’educació especial a les àrees de deficiència mental, trastorns de la visió, trastorns del llenguatge, multidiscapacitat i també en sectors d’extrema pobresa, activitats que va desenvolupar en diferents escoles especials i en escoles ordinàries amb Projectes d’Integració, durant 12 anys. L’any 2008 va obtenir el Reconeixement d’Excel·lència Pedagògica, atorgat pel Ministeri d’Educació de Xile als docents amb un alt acompliment professional. Des de l’any 2005, imparteix classes en diverses universitats a Xile, en la formació de professors d’educació general primària i educació especial.

Se li ha adjudicat en dues ocasions la Beca de la Comissió Nacional d’Investigació Científica i Tecnològica de Xile, CONICYT, per desenvolupar els seus estudis de Màster i Doctorat en l’estranger, que porta a terme a la Universitat de Barcelona. Actualment complementa els seus estudis de doctorat, amb la recerca duta a terme en el Seminari de Suport Pedagògic, organitzat per l’ICE i el DOE de la UB, dirigit per Dr. Ignasi Puigdellívol, investigant sobre el tema el suport pedagògic en Comunitats d’Aprenentatge, des del 2011. Va participar com a voluntària en Comunitats d’Aprenentatge a l’Escola Mare de Déu de Montserrat, durant l’any 2011. Des de l’any 2014, ha treballat com a professora supervisant les pràctiques del Màster d’Educació Inclusiva de la Universitat de Barcelona.


Assignatures