Cristina Petreñas Caballero

Diplomada en Educació Social per la Universitat de Lleida, llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya i Màster de Recerca en Didàctica, Formació i Avaluació Educativa a la Universitat de Barcelona. Obté al 2007 el Premi Extraordinari de Diplomatura per la UdL i al 2012 el Premi Extraordinari de Màster per la UB als millors expedients acadèmics. Doctora en Educació dins del Programa “Educació i Societat” de la Facultat de Pedagogia de la UB. La seva principal línia d’investigació es desenvolupa al voltant de l’educació inclusiva, l’èxit escolar a l’educació secundària, la construcció de la identitat educativa de l’alumnat i el plurilingüisme.

Experiència professional i docent

La seva trajectòria ha estat vinculada a diferents àmbits educatius i la salut mental específicament amb infància i adolescència en risc d’exclusió social i infància maltractada; i en l’àmbit de la recerca educativa i social per la superació del fracàs escolar a l’educació secundària amb col·lectius socials vulnerables.

S’inicia al 2002 en l’àmbit socioeducatiu des del voluntariat com a educadora de carrer en contextos de pobresa amb infància en risc d’exclusió social, i desenvolupa tasques vinculades al lleure i al desenvolupament i cooperació. Aquesta darrera experiència culmina amb la seva col·laboració amb SETEM en una estada d’un mes al 2007 a Llallawa (Bolívia) atenent a infants i joves en situació d’extrema pobresa a través de biblioteques tutoritzades.

De 2004 a 2007 durant els estudis de diplomatura, col·labora a través de beques de col·laboració en diferents projectes de recerca del grup de recerca GRASE (UdL) sobre la relació família i escola, migració i escola rural. Al curs 2007-2008 desenvolupa la seva pràctica professional com a educadora en el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Lleida (CSMIJ) duent a terme un programa específic per adolescents que presenten malalties mentals, risc d’exclusió social i dificultats escolars. De 2008 a 2009 treballa com a educadora social en un Centre Residencial d’Acció Educativa amb infants de 2 a 18 anys, duent la co-tutorització de tres casos. Al 2009 inicia la seva trajectòria en el món de la recerca com a tècnica en el Centre de Recerca CREA-UB (Centre de Recerca en Teories i Pràctiques Superadores de Desigualtats) on col·labora en diferents projectes vinculats a l’educació escolar dels nens i nenes gitanos, desenvolupament de competències d’educadors d’adults, i prevenció de violència de gènere en adolescents, entre d’altres. En destaca el seu suport a la coordinació del Projecte de Comunitats d’Aprenentatge, i el suport a la coordinació en la darrera fase del Projecte INCLUD-ED (Projecte Integrat del VI Programa Marc de Recerca Europea, coordinat per CREA-UB).

Al 2012 s’incorpora com a becària pre-doctoral al Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona, ajut finançat pel programa de Formació de Professorat Universitari (FPU) del Ministeri d’Educació. El 29 de Juliol de 2014 llegeix la seva tesi doctoral “Pràctiques Dialògiques a l’Educació Secundària”. Aquesta analitza l’impacte del diàleg igualitari amb tota la comunitat en el context d’una Comunitat d’Aprenentatge en el desenvolupament i transformació del Jo educatiu de nois i noies d’educació secundària pertanyents al poble gitano i d’origen immigrant. Al curs 2013-2014 inicia la seva docència universitària al grau d’educació social amb l’assignatura “Comunicació Interpersonal en l’exercici professional”. En ell curs 2014-2015 imparteix classes al grau d’Educació Primària a la menció d’Atenció a la Diversitat, al Màster d’Educació Inclusiva i dirigeix un treball final de màster sobre escola inclusiva en el Màster Oficial de Direcció i Gestió de Centres Educatius. Participa en el Seminari de Suport dirigit pel Doctor Puigdellívol, on es realitza recerca aplicada sobre educació inclusiva i la transformació de la gestió de l’atenció a la diversitat des d’aquesta perspectiva, juntament amb personal docent universitari i mestres d’escoles inclusives.

Actualment és investigadora postdoctoral al Departament de Pedagogia i Psicologia en l’àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació, de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida i està vinculada al grup de recerca “Plurilingüisme i Educació” d’aquesta Universitat.

Projectes de recerca seleccionats

 • Des de 2015, membre del Grup de Recerca Consolidat “Plurilingüisme i Educació” (2014SGR 00208). IP: Dr. Àngel Huguet. Facultat de Ciències de l’Educació, Psicologia i Treball Social. Universitat de Lleida.
 • Des de 2015, membre del GIDAT-Grup d’Innovació Docent en Avaluació i Tecnologia. IP: Dra. Elena Cano. Facultat d’Educació. Universitat de Barcelona.
 • Des del curs 2014- 2015, membre del Seminari de treball sobre el Mestre de Suport a l’Escola Inclusiva. IP: Dr. Ignasi Puigdellívol. Facultat d’Educació. Universitat de Barcelona.
 • 2009-2013. Membre del Centre de Recerca en Teories i Pràctiques Superadores de Desigualtats-CREA. Universitat de Barcelona.

Llibres seleccionats

 • Petreñas, C.; Flecha, R. (2013). Ciencia y utopía, una formación del profesorado para el éxito de todos y todas. Dins de: Cultura de paz para la educación, p. 123-142. Madrid: Grupo Editorial Universitario.
 • Petreñas, C.; Pozuelo, M.; Redondo, G. (2011). Migrants Girls in Secondary Education in Spain. Dins de: Young migrant women in secondary education, p. 125-142. Chipre: Digital Printers Ltd.
 • CREA (2010). De los mercadillos a la escuela y del instituto al futuro. Colección de estudios CREADE (IFIIE).

Articles seleccionats

 • Petreñas, C.; Puigdellívol, I.; Campdepadrós, R. (2013). From educational segregation to transformative inclusion. International Review of Qualitative Research, 6 (1), p. 210-225.
 • García, C.; Lastika, A.L.; Petreñas, C. (2013). Comunidades de Aprendizaje. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. XVII, 427 (7).
 • Petreñas, C. (2011). Developing Destinies. [Review of the book Developing Destinies. A Mayan midwife and town]. International Journal of Education Paychology, 1 (2), p. 175-177.
 • Foncillas, M.; Petreñas, C.; Cifuentes, M.A. (2012). Grupos interactivos: mejora del aprendizaje de todo el alumnado y de la convivencia en los centros educativos. Organización y gestión educativa, 20 (2), p. 23-26.

Assignatura