Clara Sansó Galiay

Formació

Diplomada en Educació Especial per la Universitat de Lleida (2004) i Llicenciada en Psicopedagogia l’any 2006. Posteriorment realitza el Màster Universitari en Psicologia de l’Educaciió a la Universitat de Barcelona (2008) i el Màster Interuniversitari d’Educació Inclusiva de la Universitat de Lleida (2010). L’any 2010 es doctora per la Universitat de Lleida, al Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació, amb la tesi El conocimiento lingüístico del alumnado inmigrante al finalizar la educación secundaria obligatoria en Cataluña: un estudio longitudinal.

Experiència professional i docent

Clara Sansó
És professora del Departament de Pedagogia i Psicologia de la Universitat de Lleida, on imparteix docència als Graus de Mestre d’Infantil, Mestre de Primària i Psicologia.

Els seus eixoa temàtics són les dificulltats d’aprenentatge, els trastorns del desenvolupament, la diversitat sociocultural i la psicologia evolutiva. Actualment coordina la Menció en Necessitats Educatives Especials i Atenció a la diversitat.

És membre del Grup  de Recerca Consolidad Plurilingüisme i Educació i ha col·laborat en diferents projectes competitius d’àmbit europeu, nacional i autonòmic. L’any 2007 obté el 2n. Premi Nacional de Recerca Educativa (CIDE) convocat pel Ministeri d’Educació, Política Social i Esport pel treball Actitudes lingüísticas, escuela e inmigración. Los escolares ante la diversidad lingüística y cultural.

També col·labora en tasques de docència i recerca en altres universitats nacionals i internacionals, ha participat en projectes d’innovació docent, realitza cursos de formació vers els tòpics Llengua, escola i immigració i participa en tasques d’assessorament per als mestres d’educació bilingüe i intercultural del Perú.

 • Las actitudes lingüísticas de los escolares provenientes de la inmigración. Un instrumento de integración socioeducativa. Projecte I+D finançat pel MEC. Data de concessió: 2015.
 • Grup Consolidat Plurilingüisme i Educació. Reconeixement de la Generalitat de Catalunya – AGAUR -. Data de concessió: 2014.
 • Una anàlisi comparativa de les actituds lingüístiques a la Franja de Ponent i Catalunya. Projecte de l’Institut d’Estudis Catalans. Data de concessió: 2014.
 • Interdependencia lingüística y práctica educativa. Una integración necesaria en la explicación del desarrollo lingüístico del alumnado de origen inmigrante. Projecte I+D finançat pel MEC. Data de concessió: 2010.
 • Linguistic contact and immigration in Europe. Projecte del Ministeri de Ciència i Innovació. Data de concessió: 2009.

Llibres seleccionats

 • Lapresta, C., Chireac, S., Huguet, A., Janés, J., Navarro, J.L., Querol, M. i Sansó, C. (2010). Actitudes lingüísticas, escuela e inmigración. Los escolares ante la diversidad lingüística y cultural. Madrid: Ministerio de Educación. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones.
 • Huguet, A., Navarro, JL., Chireac, S. i Sansó, C. (2013). The acquisition of Catalan by migrant children. The effect of length of stay and family language. Dins de J. Arnau (Ed.). Recovering Catalan through School: Challenges and Instructional Approaches (pp. 29-48). Bristol, UK: Multilungual Matters.
 • Huguet, A., Chireac, S., Ianos, A., Janés, J., Lapresta, C., Navarro. J.L. i Sansó, C. (2012). Language, immigration and School in Bilingual Societies. Studies and reflections for educational practice.   Dins d’A. Koskensalo, J. Smeds, R. de Cillia i Á. Huguet (eds.). Language: competence – change – contact / Sprache: Kompetenz – Kontakt – Wandel (pp. 155 – 173).
 • Lapresta, C., Huguet, A., Chireac, S. i Sansó, C. (2011). Identificacions múltiples, grau de coidentificació amb Catalunya i altres referents dels fills i filles de persones migrades a Catalunya. En Generalitat de Catalunya. Recerca i Immigració III. Col·lecció Ciutadania i Immigració nº6 (pp:135-174). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Social i Família.
 • Navarro, J.L., Huguet, A., Lapresta, C., Janés, J., Chireac, S., Querol, M. i Sansó, C. (2009). El coneixement de la llengua de l’escola en l’alumnat immigrant d’ESO. Una anàlisi d’algunes variables escolars i sociofamiliars. Dins de Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria per a la Immigració. Recerca i Immigració II (pp. 197-221). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria per a la Immigració.

Articles seleccionats

 • Sansó, C., Navarro, J.L. i Huguet, A. (2015).The evolution of language acquisition in immigrant students in Catalonia: The role of the home Language. Electronic journal of research in educational psychology, 34, 13(2), 409-430.
 • Navarro, J.L., Huguet, A. i Sansó, C. (2014) Competencias lingüísticas y alumnado inmigrante en Cataluña. El caso del colectivo de origen hispanohablante. Revista Educación XX1, 17(2), 361-382.
 • Navarro, J.L., Huguet, A., Sansó, C. i Chireac, S. (2012). Acerca de la competencia lingüística del alumnado de origen inmigrante en la Educación Secundaria en Cataluña: el papel del tiempo de estancia y la lengua familiar. Anales de Psicología, 28 (2), (457-464).
 • Huguet, A., Navarro, J.L., Chireac, S. i Sansó, C. (2012). Immigrant children and access to school language. A comparative study between Latin American and non-Latin American students in Spain. VIAL- Vigo International Journal of Applied Linguistics, 9, (85-106).
 • Huguet, A., Chireac, S., Lapresta, C. i Sansó, C. (2011). Reflexiones sobre el conocimiento lingüístico declarado por los escolares catalanes al final de la Educación Secundaria Obligatoria. Estudios sobre Educación, 21, 119-137.