Clara Sansó Galiay

Diplomada en Educació Especial per la Universitat de Lleida (2004) i Llicenciada en Psicopedagogia l’any 2006. Posteriorment realitza el Màster Universitari en Psicologia de l’Educació a la Universitat de Barcelona (2008) i el Màster Interuniversitari d’Educació Inclusiva de la Universitat de Lleida (2010). L’any 2010 es doctora per la Universitat de Lleida, al Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació, amb la tesi El conocimiento lingüístico del alumnado inmigrante al finalizar la educación secundaria obligatoria en Catalunya: un estudio longitudinal.

Experiència professional i docent

És professora del Departament de Pedagogia i Psicologia de la Universitat de Lleida, on imparteix docència als Graus de Mestre d’Infantil, Mestre de Primària i Psicologia.

Els seus eixos temàtics són les dificultats d’aprenentatge, els trastorns del desenvolupament, la diversitat sociocultural i la psicologia evolutiva. Actualment coordina la Menció en Necessitats Educatives Especials i Atenció a la diversitat.

És membre del Grup de Recerca Consolidad Plurilingüisme i Educació i ha col·laborat en diferents projectes competitius d’àmbit europeu, nacional i autonòmic. L’any 2007 obté el 2n Premi Nacional de Recerca Educativa (CIDE) convocat pel Ministeri d’Educació, Política Social i Esport pel treball Actitudes lingüísticas, escuela e inmigración. Los escolares ante la diversidad lingüística y cultural.

També col·labora en tasques de docència i recerca en altres universitats nacionals i internacionals, ha participat en projectes d’innovació docent, realitza cursos de formació vers els tòpics Llengua, escola i immigració i participa en tasques d’assessorament per als mestres d’educació bilingüe i intercultural del Perú.

Projectes de recerca seleccionats

 • Las actitudes lingüísticas de los escolares provenientes de la inmigración. Un instrumento de integración socioeducativa. Projecte I+D finançat pel MEC. Data de concessió: 2015.
 • Grup Consolidat Plurilingüisme i Educació. Reconeixement de la Generalitat de Catalunya, AGAUR. Data de concessió: 2014.
 • Una anàlisi comparativa de les actituds lingüístiques a la Franja de Ponent i Catalunya. Projecte de l’Institut d’Estudis Catalans. Data de concessió: 2014.
 • Interdependencia lingüística y práctica educativa. Una integración necesaria en la explicación del desarrollo lingüístico del alumnado de origen inmigrante. Projecte I+D finançat pel MEC. Data de concessió: 2010.
 • Linguistic contact and immigration in Europe. Projecte del Ministeri de Ciència i Innovació. Data de concessió: 2009.

Llibres seleccionats

 • Huguet, A.; Navarro, J.L.; Chireac, S.; Sansó, C. (2013). The acquisition of Catalan by migrant children. The effect of length of stay and family language. Dins de: Arnau, J. (ed.) Recovering Catalan through School: Challenges and Instructional Approaches, p. 29-48. Bristol, UK: Multilingual Matters.
 • Huguet, A.; Chireac, S.; Ianos, A.; Janés, J.; Lapresta, C.; Navarro, J.L.; Sansó, C. (2012). Language, immigration and School in Bilingual Societies. Studies and reflections for educational practice. Dins de: Koskensalo, A.; Smeds, J.; de Cillia, R.; Huguet, Á. (eds.) Language: competence-change-contact/Sprache: Kompetenz-Kontakt-Wandel, p. 155-173.
 • Lapresta, C.; Huguet, A.; Chireac, S.; Sansó, C. (2011). Identificacions múltiples, grau de coidentificació amb Catalunya i altres referents dels fills i filles de persones migrades a Catalunya. Dins de: Recerca i Immigració III, 6, p. 135-174. Col·lecció Ciutadania i Immigració. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Social i Família.
 • Lapresta, C.; Chireac, S.; Huguet, A.; Janés, J.; Navarro, J.L.; Querol, M.; Sansó, C. (2010). Actitudes lingüísticas, escuela e inmigración. Los escolares ante la diversidad lingüística y cultural. Madrid: Ministerio de Educación. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones.
 • Navarro, J.L.; Huguet, A.; Lapresta, C.; Janés, J.; Chireac, S.; Querol, M.; Sansó, C. (2009). El coneixement de la llengua de l’escola en l’alumnat immigrant d’ESO. Una anàlisi d’algunes variables escolars i sociofamiliars. Dins de: Recerca i Immigració II, p. 197-221. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria per a la Immigració.

Articles seleccionats

 • Sansó, C.; Navarro, J.L.; Huguet, A. (2015). The evolution of language acquisition in immigrant students in Catalonia: The role of the home Language. Electronic journal of research in educational psychology, 34, 13 (2), p. 409-430.
 • Navarro, J.L.; Huguet, A.; Sansó, C. (2014). Competencias lingüísticas y alumnado inmigrante en Cataluña. El caso del colectivo de origen hispanohablante. Revista Educación XX1, 17 (2), p. 361-382.
 • Navarro, J.L.; Huguet, A.; Sansó, C.; Chireac, S. (2012). Acerca de la competencia lingüística del alumnado de origen inmigrante en la Educación Secundaria en Cataluña: el papel del tiempo de estancia y la lengua familiar. Anales de Psicología, 28 (2), p. 457-464.
 • Huguet, A.; Navarro, J.L.; Chireac, S.; Sansó, C. (2012). Immigrant children and access to school language. A comparative study between Latin American and non-Latin American students in Spain. VIAL. Vigo International Journal of Applied Linguistics, 9, p. 85-106.
 • Huguet, A.; Chireac, S.; Lapresta, C.; Sansó, C. (2011). Reflexiones sobre el conocimiento lingüístico declarado por los escolares catalanes al final de la Educación Secundaria Obligatoria. Estudios sobre Educación, 21, p. 119-137.

Assignatura