Andrea Jardí Ferré

Graduada en Educació Primària amb menció en Atenció a la Diversitat i Màster en Psicopedagogia per la Universitat de Barcelona.

Experiència professional i docent

Va combinar la seva trajectòria estudiantil donant suport a alumnat vulnerable a través de voluntariat i del programa Èxit, un programa de suport educatiu en extensió del temps d’aprenentatge i d’escola d’estiu de finançament públic. En aquest programa del Consorci d’Educació de Barcelona també va coordinar el suport a dos instituts i les seves escoles de referència fins aconseguir una beca pre-doctoral (FI-2017) de la Generalitat de Catalunya. El mateix any va obtenir la beca pre-doctoral de Formación del Profesorado Universitario (FPU-2016) del Ministerio de Educación Cultura y Deporte per desenvolupar la tesi doctoral centrada en enriquir les interaccions entre personal no docent y docent de suport educatiu per l’atenció de l’alumnat més vulnerable. Per tant, les seves línies prioritàries de recerca se centren en millorar el suport ofert per diferents agents no graduats en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. Específicament la figura de monitor/a de suport coneguda com vetllador/a, la d’auxiliar d’educació especial i la d’educador/a d’educació especial en horari lectiu i el monitorat en altres formes de suport educatiu en extensió del temps d’aprenentatge.

Al curs 2017-2018 inicia la seva docència universitària al Grau d’Educació Infantil en el Departament de Didàctica i Organització Educativa (DOE). És membre del Grup de Recerca Consolidat “Learning Media and Social Interactions” (LMI) de la Universitat de Barcelona i del “Grup de Treball Suport Educatiu a l’Escola Inclusiva” de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la mateixa universitat. També és membre del grup d’innovació docent Grup d’Innovació Docent en Avaluació i Tecnologia (GIDAT).

Projectes de recerca seleccionats

  • Formació inicial dels mestres en regulació del comportament: Anàlisi de la situació i disseny d’una proposta de formació transversal als Graus d’Educació Infantil i Primària. (ARMIF2017). IP: Ignasi Puigdellívol. Finançat pel programa MIF. 2018-2020.
  • Formació del professorat en competències per afavorir l’autoregulació de la conducta a l’aula: Contrast entre les perspectives dels estudiants de magisteri i els mestres amb experiència. IP: Ignasi Puigdellívol. Finançat per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona (ICE-UB). 2018-2020.
  • Formació del judici avaluatiu com a element bàsic de la competència d’aprendre a aprendre: l’impacte dels criteris d’avaluació. IP: Elena Cano. Finançat per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona (ICE-UB). 2018-2020.

Llibres seleccionats

  • Jardí, A.; Siles, B. (premsa). Estrategias de apoyo como enriquecimiento de las interacciones y de la actividad del aula. Dins de: Puigdellívol, I.; Petreñas, C.; Siles, B.; Jardí, A. (coords.) Repensando el apoyo educativo: Para una Educación realmente Inclusiva. Barcelona: Graó
  • Sabando, D.; Jardí, A. (premsa). El apoyo educativo en la escuela inclusiva, una tarea compartida. Dins de: Puigdellívol, I.; Petreñas, C.; Siles, B.; Jardí, A. (coords.) Repensando el apoyo educativo: Para una Educación realmente Inclusiva. Barcelona: Graó

Articles seleccionats

  • Jardí, A.; Puigdellívol, I.; Petreñas, C. (2018). Teacher Assistants’ Roles in Catalan Classrooms: Promoting Fair and Inclusion-Oriented Support for All. International Journal of Inclusive Education. DOI: 10.1080/13603116.2018.1545876.

Assignatura