Equip Docent

Ignasi Puigdellívol Aguadé

 • Doctor en Filosofia i Ciències de l’Educació
 • Catedràtic EU de Didàctica i Organització Educativa
 • Universitat de Barcelona
Ignasi Puigdellívol
Director

Gabriela Gómez Zepeda

 • Màster en Psicologia
 • Becària com a Personal Investigador Predoctoral en Formació
 • Universitat de Barcelona
Gabriela Gómez
Coordinadora

Dorys S. Sabando Rojas

 • Doctora en Educació
 • Experta en Dificultats d’aprenentatge i Necessitats Educatives Especials
 • Mestra d’Educació Especial i Postgraduada en Audició i Llenguatge
 • Universitat de Barcelona
Dorys Sabando
Coordinadora de Pràctiques

Cristina Petreñas Caballero

 • Doctora en Educació
 • Investigadora postdoctoral de l’àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació al Departament de Pedagogia i Psicologia
 • Universitat de Lleida
Cristina Petreñas
Coordinadora de TFM

Víctor Adé Guardiola

 • Mestre i Llicenciat en Psicopedagogia
 • Expert en Trastorns de l’Espectre Autista
 • Professor-tutor al Centre d’Educació Especial GURU – Barcelona
Víctor Adé

Ramon Almirall Ferran

Ramon Almirall

Llorenç Andreu Barrachina

 • Doctor en Psicologia
 • Expert en Patologia del llenguatge i Dificultats d’aprenenatge
 • Professor de la Unitat d’Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació
 • Universitat Oberta de Catalunya

Llorenç Andreu

Efren Carbonell Paret

 • Llicenciat en Ciències de l’Educació – Psicologia
 • Expert en Inclusió educativa d’alumnes amb discapacitat intel·lectual
 • Director de l’associació ASPASIM
Efren Carbonell

Elena Duque Sánchez

 • Doctora en Pedagogia
 • Experta en estudis de gènere i socialització preventiva de la violència de gènere
 • Professora Departament Teoria i Història
 • Universitat de Barcelona
Elena Duque

Irene Ginebra Coma

 • Llicenciada en Psicopedagogia
 • Experta en discapacitat visual
 • Coordinadora pedagògica del Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals
 • ONCE – Barcelona
Irene Ginebra

Sandra Girbés Peco

 • Doctora en Pedagogia
 • Experta en Educació i Participació Comunitària
 • Professora al Departament de Pedagogia
 • Universitat Rovira Virgili
Sandra Girbés

Andrea Jardí Ferré

 • Graduada en Educació Primària i Màster en Psicopedagogia
 • Especialitzada en Suport educatiu i paraprofessionals
 • Beca doctoral FI i professora del Departament de Didàctica i Organització Educativa
 • Universitat de Barcelona
Andrea Jardí Ferré

Ana Martina Greco

Ana Martina Greco

Marta López Costa

 • Doctora en Pedagogia
 • Màster d’Ensenyament i Aprenentatge en Entorns Digitals per la Universitat de Barcelona i la Universitu of London
 • Investigadora contractada
 • Universitat Oberta de Catalunya
Marta López

Esther Oliver Pérez

 • Doctora en Sociologia
 • Experta en la línia de recerca de socialització preventiva en violència de gènere
 • Professora del Dep. de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologies de les Ciències Socials
 • Universitat de Barcelona

Maria Padrós Cuxart

 • Doctora en Pedagogia
 • Experta en Educació i Desenvolupament comunitari
 • Professora al Departament de Didàctica i Organització Educativa
 • Universitat de Barcelona
Maria Padrós

Berta Palou Julián

 • Doctora en Pedagogia
 • Experta en intervenció educativa amb infants i joves en risc social
 • Professora al Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació
 • Universitat de Barcelona
Berta Palou

Noemí Pereda Beltrán

 • Doctora en Psicologia Clínica i de la Salud
 • Experta en Victimització en infants i adolescents: Maltractament i Abús sexual
 • Professora del Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
 • Universitat de Barcelona
Noemí Pereda

Raquel Poch Pallarols

 • Mestra d’Educació Especial, Lda. en Psicopedagogia i Màster en Recerca en Didàctica, Formació i Avaluació Educativa
 • Experta en intervenció a l’aula en alumnes amb conductes de risc
 • Mestra en Unitat Docent de Centre de Justícia a la ciutat de Barcelona
 • Generalitat de Catalunya
Raquel Poch

Jordi Sancho

 • Doctor en Ciències Econòmiques i Socials
 • Professor de Política Social
 • Expert en Recerca Social i Educativa i Estudis Socials Europeus
 • Departament de Treball Social. Universitat de Barcelona
Jordi Sancho

Clara Sansó Galiay

 • Doctora en Psicopedagogia
 • Experta en multilingüisme, immigració i trastorns del desenvolupament
 • Professora del Departament de Pedagogia i Psicologia
 • Universitat de Lleida
Clara Sansó

Mònica Sanz-Torrent

 • Doctora en Psicologia
 • Experta en adquisició del llenguatge i en el Trastorn Específic del Llenguatge (TEL) i altres trastorns d’aprenentatge
 • Professora del Departament de Psicologia Bàsica
 • Universitat de Barcelona
Mònica Sanz-Torrent

Núria Vázquez Saldoni

 • Logopeda i Llicenciada en Pedagogia
 • Experta en Reeducació del llenguatge i Discapacitat auditiva
 • Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius de Barcelona
Núria Vàzquez