Estructura modular

Curs d’especialització. Educació Inclusiva: dificultats d’aprenentatge

Mòdul 1
El Moviment Internacional vers l’Educació per a Tothom

6 crèdits

Assignatures

El moviment vers la inclusió: polítiques, pràctiques i recerca actual en inclusió social i educativa.
(3 crèdits)

Aportacions de la tecnologia a l’escola per a tothom: interacció, autonomia i aprenentatge.
(3 crèdits)

Mòdul 2
Estratègies de suport als aprenentatges bàsics

9 crèdits

Assignatures

Aptituds bàsiques per a l’aprenentatge: prevenció i suport en els desordres d’atenció i hiperactivitat.
(3 crèdits)

Estratègies de prevenció i suport en les dificultats del llenguatge oral, la lectura i l’escriptura.
(3 crèdits)

Estratègies de prevenció i suport en les dificultats d’aprenentatge de les nocions matemàtiques.
(3 crèdits)

Mòdul 3
El suport a la inclusió de l’alumnat amb discapacitat motora i sensorial

9 crèdits

Assignatures

L’alumne/a amb problemes motors: vivències, abast i estratègies de suport.
(3 crèdits)

La discapacitat visual: vivències, abast i estratègies de suport.
(3 crèdits)

La discapacitat auditiva: vivències, abast i estratègies de suport.
(3 crèdits)


Mòdul Transversal (6 crèdits)
Assignatures

Pràctiques en institució educativa. (6 crèdits)

Dades bàsiques

Estructura acadèmica