Dades bàsiques

Curs d’especialització.
Educació Inclusiva: dificultats d’aprenentatge


TIPUS D’ENSENYAMENT
Diploma d’Especialització / Diploma de Postgrau, títol propi de la Universitat de Barcelona

ÀMBIT DE CONEIXEMENT
Ciències Socials i Jurídiques (Educació i Psicologia)

CENTRE RESPONSABLE
Facultat d’Educació

DIRECCIÓ
Ignasi Puigdellívol Aguadé

COORDINACIÓ
Gabriela Gómez-Zepeda

ORIENTACIÓ
Professionalitzadora

DURADA
Un curs acadèmic, de setembre a juliol.

DATA INICI DE LA DOCÈNCIA
14 d’octubre de 2019.

DATA FINAL DE LA DOCENCIA
28 de maig de 2020.

HORARI
Dilluns, dimecres i dijous de 17:00h. a 19:00h. Els dimarts es reserven per als seminaris de pràcticum i  tutories.

NOMBRE DE PLACES
10 places. Cal tenir en compte que a les assignatures es coincideix amb els estudiants del màster, el que fa que els grups puguin arribar a un màxim de 30 estudiants.

CRÈDITS ECTS
30 ECTS

PREU DEL CRÈDIT
67.80 €

PREU DEL CURS
2.034.00 €


Requisits d’accés

  • Grau, diplomatura o llicenciatura en l’àmbit de l’educació, la psicologia o la sociologia.

Criteris de priorització de l’accés

  1. Expedient acadèmic (40%)
  2. Experiència professional en l’àmbit educatiu (30%).
  3. Haver participat en tasques de voluntariat, en qualsevol dels seus àmbits (20%)
  4. Pertanyença a grups socialment vulnerables, d’acord amb els criteris establerts per la UE. (10%)
  5. Ordre de pre-inscripció (criteri per a desempatar)

Estimació de dedicació acadèmica

Tenint en compte que l’organització acadèmica es fa en crèdits ECTS, el seguiment òptim del curs suposa 6 hores setmanals de treball presencial (classe), 1,5 hores de treball dirigit, 15 hores setmanals de treball autònom (lectures i estudi, principalment) i les tutories que es considerin necessàries. Les hores no presencials no  s’han de distribuir necessàriament de manera regular en cada una de les setmanes del curs. No s’han contemplat aquí les 75 hores del pràcticum.


Estructura modular

Estructura acadèmica