Estructura modular

Curs d’especialització. Educació Inclusiva: atenció a la diversitat

Mòdul 1
Diversitat, interacció i cultura escolar

9 crèdits

Assignatures

La interculturalitat com a valor a l’escola d’avui: incidència en la cultura, la gestió i les pràctiques del centre.
(3 crèdits)

Reptes de la coeduccació del S.XXI: espais lliures de violència.
(3 crèdits)

L’escola en la defensa de l’infant: maltractament, abús i bullying.
(3 crèdits)

Mòdul 2
Organització del suport a l’escola i participació de la comunitat

9 crèdits

Assignatures

L’organització del suport a l’escola: el treball cooperatiu i els equips de suport entre mestres.
(3 crèdits)

Entendre i abordar els problemes de regulació del comportament a l’aula i a l’escola.
(3 crèdits)

El treball amb les famílies: col·laboració, assessorament i orientació.
(3 crèdits)

Mòdul 3
El suport a la inclusió de l’alumnat amb discapacitat intel·lectual i Trastorns de l’Espectre Autista

6 crèdits

Assignatures

La discapacitat intel·lectual: vivències, abast i estratègies de suport.
(3 crèdits)

Els Trastorns de l’Especte Autista: vivències, abast i estratègies de suport.
(3 crèdits)


Mòdul Transversal (6 crèdits)
Assignatures

Pràctiques en institució educativa. (6 crèdits)

Dades bàsiques

Estructura acadèmica