Dades bàsiques

Curs d’Especialització. Educació Inclusiva: Dificultats d’Aprenentatge

Tipus d’ensenyament

Diploma d’Especialització/Diploma de Postgrau, Títol Propi de la Universitat de Barcelona

Àmbit de coneixement

Ciències Socials i Jurídiques (Educació i Psicologia)

Centre responsable

Facultat d’Educació

Coordinació

Orientació

Professionalitzadora

Durada

Un curs acadèmic, de setembre a juliol

Data inici de la docència

14 d’octubre de 2019

Data final de la docència

29 de maig de 2020

Horari

Dilluns, dimecres i dijous de 19:00h. a 21:00h. Els dimarts es reserven per als seminaris de pràcticum i tutories

Nombre de places

10 places. Cal tenir en compte que a les assignatures es coincideix amb els estudiants del Màster, el que fa que els grups puguin arribar a un màxim de 30 estudiants

Crèdits ECTS

30 ECTS

Preu del crèdit

67,80 €

Preu del curs

2.034,00 €

Requisits d’accés

Grau, diplomatura o llicenciatura en l’àmbit de l’educació, la psicologia o la sociologia.

Criteris de priorització de l’accés

  1. Expedient acadèmic (40%)
  2. Experiència professional en l’àmbit educatiu (30%)
  3. Haver participat en tasques de voluntariat, en qualsevol dels seus àmbits (20%)
  4. Pertinença a grups socialment vulnerables, d’acord amb els criteris establerts per la UE (10%)
  5. Ordre de pre-inscripció (criteri per a desempatar)

Estimació de dedicació acadèmica

Tenint en compte que l’organització acadèmica es fa en crèdits ECTS, el seguiment òptim del curs suposa 6 hores setmanals de treball presencial (classe), 1,5 hores de treball dirigit, 15 hores setmanals de treball autònom (lectures i estudi, principalment) i les tutories que es considerin necessàries. Les hores no presencials no s’han de distribuir necessàriament de manera regular en cada una de les setmanes del curs. No s’han contemplat aquí les 75 hores del pràcticum.


Més informació