Curs Atenció a la Diversitat

La finalitat d’aquest Curs d’Especialització, compartida amb el Màster del que penja, és afavorir l’aprenentatge de tothom, amb especial atenció als grups vulnerables, entre els que cal situar l’alumnat amb discapacitat.

D’una manera més específica, i com a Curs d’Especialització, se centra en l’estudi de les accions que permeten transformar l’escola per tal que respongui millor a les actuals demandes socials. Hi són molt presents temes com la interculturalitat, l’educació i la prevenció de la violència de gènere, així com la defensa de l’infant en situacions de maltractament, abús i bullying. Es tracten les intervencions a nivell d’escola, família i comunitat. El curs inclou també l’estudi de les repercussions educatives de la discapacitat intel·lectual i dels trastorns de l’espectre autista (TEA), aprofundint en la manera de donar resposta a les necessitats educatives i socials que comporten.


Més informació