Nova publicació de professorat del Màster

per | Article en revista científica, Publicació del Professorat del Màster

La prestigiosa revista Disability & Society acaba de publicar un treball de les professores Cristina Petreñas, Andrea Jardí i el professor Ignasi Puigdellívol.

Amb el suggeridor títol de Les polítiques de suport afavoreixen sempre la superació de les desigualtats? La situació a Espanya, l’article fa una exhaustiva revisió de les normatives relacionades amb la inclusió, tant de l’Adminisració central com de les diferents autonomies. Contrasta aquestes normatives amb l’anàlisi de les necessitats del sistema educatiu i més concretament amb la situació de l’estat espanyol, que és el que presenta el major percentatge d’abandonament escolar de la Unió Europea. Mostra com aquest fet diferencial no es pot atribuir a la immigració, ni a una mancança en l’escolarització en els nivells preescolars, i molt dèbilment pot correlacionar amb el finançament de l’educació.

La hipòtesi de les autores i autor és que una bona part de l’explicació de l’abandonament o fracàs escolar pot repondre a l’enfocament que es dona al suport educatiu. L’anàlisi de les normatives vigents posa de manifest, clarament, que encara predomina un enfocament del suport basat en el dèficit. Que es presenten com a mesures d’atenció a la diversitat recursos de suport que en realitat actuen en sentit contrari al de la inclusió, i que no s’atorga el suficient protagonisme a les famílies per tal que tinguin un paper més actiu en l’establiment de les mesures de suport requerides pels seus fills. Després d’haver revisat la recerca disponible sobre el tema, les autores suggereixen que replantejar aquestes desviacions en l’orientació del suport podria ser una acció efectiva en la lluita contra el fracàs i l’abandonament escolar.

Podeu accedir a l’article complet des d’aquest enllaç >