Nou article de professores del Màster a la prestigiosa revista “Child Abused and Neglect”

per | General

La prestigiosa revista Child Abused and Neglect acaba de publicar un treball d’Ana Martina Greco i Noemí Pereda, professores del Màster, en col·laboració amb Georgina Guillera, les tres formen part del Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent (GReVIA)

La investigació presentada per l’article forma part de la tesi doctoral de la professora Ana M. Greco. Tant ella com la Dra. Noemí Pereda formen part del Depsrtament de Psicologia Clínica i Psicobiologia, mentre la Docora Gergina Guilera pertany al Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa, em ambdós casos de la Universitat de Barcelona. Guilera i Pereda, a més, formen part de l’Institut de Neurociències (IR3C)

La recerca s’adreça a la detecció, especialment en el marc escolar, dels abusos contra els infants. Després de constatar que la majoria dels crims en contra d’infants resten invisibles i no se solen reportar es fa un anàlisi de l’important paper que poden tenir en aquesta tasca els mestres i educadors en general. Mitjançant una enquesta administrada a 184 professionals de 17 escoles exploren la seva experiència en la detecció i alerta de casos de victimització.

L’article conclou que per a  incrementar la detecció, el més aviat possible, dels casos de victimització infantil és necessari en primer lloc determinades concepcions errònies sobre la matèria, augmentar la consciència entre el personal de les escoles, dissenyar nous programes de formació i intervenció i adaptar la dinàmica de les escoles al respecte, a partir de les trobades que aporta l’article.

Accés a l’article complet…>