Màster “on line” per al curs 2020-2021

per | Notícies del Màster

El proper curs 2020-2021 els estudiants estrangers podran cursar el Màster en format “no presencial”. Cursaran igualment totes les assignatures, pràctiques i Treball Final de Màster, obtenint la mateixa titulació.

Aquesta decisió s’ha pres d’acord amb la Facultat d’Educació per facilitar la participació dels estudiants d’altres països que poden veure limitada la possibilitat de desplaçament com a conseqüència de la COVID-19, i només és prevista per aquest curs, ja que la vocació del Màster és ser presencial.