Guia pràctica per a la investigació ètica en violència contra la infància i adolescència

per | Materials/Guies, Publicació del Professorat del Màster

Les professores del Màster Noemí Pereda (Directora i coordinadora) i Ana Martina Greco, junt amb Marina Bartolomé, Elizabeth Suárez-Soto y Bárbara Kanter, totes elles membres de Grup d’Investigació en Victimització Infantil i Adolescent (GREVIA) han publicat la Guía práctica para la investigación ética en violencia contra la infancia y adolescencia . 

Noemí Pereda
Noemí Pereda
Ana Martina Greco
Ana Martina Greco

Amb ella es fa una rigorosa reflexió per a conèixer l’efecte que aquesta mena de recerques tenen sobre els infants, assenyalant tant els efectes que podrien ser adversos i cal evitar com els beneficis que poden comportar aquestes invesigacions quan es fonamenten en principis ètics clarament definits. Una important aportació a la recerca amb la infància, sobretot tenint en compta la manca d’estudis específicament destinats a la recerca en infància i adolescència en situacions de victimització.

Felicitem doncs tant a la directora del projecte que s’ha traduït amb aquesta guia, com amb la resta d’autores i col·laboradors que l’han fet possible.