Archivo de la etiqueta: Profesorado

Hay 22 entradas publicadas con esta Etiqueta

II Jornadas de Actualización 2018

por | General

Conferència: L’Educació Inclusiva a Catalunya. Conseqüències del decret.

Taller sobre el Disseny Universal d’Aprenentatge.

Imatge de la conferència impartida en les Primeres Jornades d’actualització

Aquests mesos de gener i febrer celebrarem les II Jornades d’Actualització del Màster d’Educació Inclusiva.

Com en la primera edició, aquesta segona té per objectius principals facilitar l’actualització dels estudiants del Máster, tant dels actuals com dels que l’han cursat en convocatòries anteriors, al mateix temps que facilitar el contacte entre estudiants i professorat de les diferents edicions del Màster. A més, també s’hi conviden altres estudiants i professorat del campus, especialment els que cursen la Menció d’Atenció a la Diversitat, i professionals de les escoles i centres relacionats amb el Màster, especialment els que hi col·laboren com a centres de pràctiques.

Continua…>

Trabajo en equipo en secundaria: 4 o más profesores en el aula

por | General

Profesores de puertas abiertas

OLGA R. SANMARTÍN

Un instituto de la Comunidad de Madrid establece el trabajo en equipo entre los docentes como eje prioritario de su proyecto

En el IES Julio Verne de Leganés cinco profesores dan clase a la vez en la misma aula. También comparten buenas prácticas con distintos centros educativos y aprenden unos de otros.

Continua…>

Jornadas de Secundaria y Educación Inclusiva: aclaración a unas conclusiones

por | General

Sense que serveixi de precedent, crec que estic en l’obligació de fer uns breus aclariments a les conclusions d’unes Jornades a les que vaig ésser convidat, més encara quan el sindicat que les organitzava no ha complert amb la seva paraula de fer-hi constar el meu posicionament, com és obvi gens coincident amb les esmentades conclusions. Sense ànim de polèmica, però si de deixar les coses clares, adjunto aquest escrit:

Continua…>

El futuro de los centros de educación especial pasa por acompañar al resto de escuelas

por | General

Els 105 centres d’educació especial a Catalunya es transformaran en proveidors de serveis a les escoles, on hi haurà la gran majoria d’alumnes amb discapacitat

Pau Rodríguez

Sense els pictogrames, segurament la Maria quedaria exclosa de l’assemblea inicial que fan cada dia els alumnes de P-5 de l’escola Arrels, a Solsona. El que semblaria una trivialitat –que els nens i nenes d’aquesta classe puguin explicar els seus plans del dia amb imatges i no només parlant– és el que permet a la Maria, que té una pluridiscapacitat que li afecta la motricitat i la parla, estar realment inclosa en el grup.

Continua…>

Codocencia: el interés de la pareja pedagógica. Por qué solamente en infantil?

por | General

Tranparencia y profesionalidad, claves de la pareja educativa en educación infantil

La pareja educativa es una forma de trabajo en Infantil 0-3 años con una larga tradición en Reggio Emilia, referente absoluto, también en Locksy de la mano de Emmi Pikler. En Pamplona lleva casi 40 años de implantación. En Madrid empieza a aterrizar.

La docencia es una profesión solitaria, en muchos momentos. Esa es la visión común cuando se piensa en un aula, sobre todo a partir de la primaria. Pero existen alternativas desde hace décadas; eso sí, en infantil 0-3.

Continua…>