Archivo de la etiqueta: Inclusión

Hay 19 entradas publicadas con esta Etiqueta

Investigación de profesorado del Máster publicada en la revista Teaching and Teacher Education

por | General

La revista Teaching and Teacher Education (JCR, primer quartil) acaba de publicar l’article “The role of the Support and Attention to Diversity Teacher (SADT) from a community-based perspective: Promoting educational success and educational inclusion for all” [El rol del Mestre/a de Suport i Atenció a la Diversitat (MSAD) des d’una perspectiva comunitària: promovent l’èxit i la inclusió per a tothom].

Continua…>

Primera sesión de las Jornadas de Actualización

por | General

Avui s’ha celebrat la primera sessió de les Jornades d’Actualització.

El director del Màster, Dr. Ignasi Puigdellívol ha explicat el sentit de les Jornades com a punt de trobada de les diferents promocions del Màster i Cursos d’especialització amb la intenció de posar al dia els coneixements adquirits, amb temes que siguin d’actualitat. Ha ressaltat el caràcter dinàmic del Màster, que vol ajustar-se a les necessitats de cada moment, i el compromís amb els estudiants i ex-estudiants.

Continua…>

Defensa de tesis doctoral

por | General

Brillant presentació i defensa avui de la tesi doctoral: Inclusión Educativa y Rendimiento Académico. Relación entre el grado de inclusión y el rendimiento académico en las escuelas públicas de primaria de Cataluña presentada por la profesora del máster Dorys Sabando.

Dorys Sabando
Continua…>

Presentación en el Congreso ECER 2016

por | General

La darrera setmana d’agost, la professora Dorys Sabando, tutora del Màster, ha presentat al congrés ECER, organitzat per la European Educational Research Association un avenç de la seva investigació entornn a la relació entre el caràcter inclusiu de les escoles de primària i el nivell d’aprenentatge dels seus alumnes a Catalunya, amb una amplia mostra de centres educatius.

Continua…>