Archivo de la etiqueta: CEEPSIR

Hay 4 entradas publicadas con esta Etiqueta

Nuevo artículo del profesor Efren Carbonell en el Diari de l’Educació

por | Artículo en revista de divulgación, Publicación del Profesorado del Máster

Buenas prácticas educativas, en fase REM

En el tercer año de aplicación del decreto de escuela inclusiva ya no se derivan alumnos de P3 en los centros de educación especial, se han eliminado las escolarizaciones compartidas, los EAP apoyan por la inclusión a los profesionales y las familias, alrededor de 1.600 antiguos alumnos de centros de educación especial han pasado a la ordinaria… Buenos días!

Aquest és d’aquells articles que dona bo d’escriure abans d’anar a dormir.

Adolescent dormint en una boira...
Continua…>

Nueva publicación del profesor Efren Carbonell

por | General

Efren Carbonell, director d’ASPASIM i professor del Màster, acaba de publicar el treball: Els reptes de l’educació inclusiva. Una perspectiva des del món local, en l’Anuari de 2017 de l’Observatori de l’Educació Local de la Diputació de Barcelona.

Els darrers anys s’ha anat consensuant en la comunitat educativa que una escola inclusiva és la que acull tot l’alumnat sense distinció per raons de condicions personals, de capacitat i d’origen ètnic, i que ofereix les oportunitats educatives i les ajudes curricu- lars, personals i materials necessàries per al seu progrés personal, acadèmic i social. L’es- cola ha d’assegurar la presència, la participació i el progrés de tothom.

És necessari, per tant, proporcionar als alumnes els mitjans per eliminar les barreres que puguin impedir la seva participació en els centres ordinaris i, en la mesura del possible, dins del grup de referència. De fet, un dels postulats essencials de l’escola inclusiva precisa que els recursos acompanyen l’alumne; i no a l’inrevés: l’alumne no hauria d’anar on hi ha els serveis específics com se segueix fent habitualment, fins i tot amb subterfugis i incoherències com l’anomenada «escolarització compartida».

Continua…>

Ideas claras sobre la inclusión desde una larga trayectoria en educación especial

por | General

“Nos tenemos que centrar en superar las barreras al aprendizaje”

Hablamos con quien ha sido durante cuarenta años responsable del centro de educación especial El Nido, uno de los pioneros en el movimiento pro inclusión y que ha recibido uno de los primeros conciertos de Enseñanza como nuevo CEEPSIR. Se jubila con la satisfacción de ver aprobado el decreto de escuela inclusiva, pero asegura que «la lucha continúa».

Montse Codina
Continua…>

El futuro de los centros de educación especial pasa por acompañar al resto de escuelas

por | General

Els 105 centres d’educació especial a Catalunya es transformaran en proveidors de serveis a les escoles, on hi haurà la gran majoria d’alumnes amb discapacitat

Pau Rodríguez

Sense els pictogrames, segurament la Maria quedaria exclosa de l’assemblea inicial que fan cada dia els alumnes de P-5 de l’escola Arrels, a Solsona. El que semblaria una trivialitat –que els nens i nenes d’aquesta classe puguin explicar els seus plans del dia amb imatges i no només parlant– és el que permet a la Maria, que té una pluridiscapacitat que li afecta la motricitat i la parla, estar realment inclosa en el grup.

Continua…>