Reconocimiento del Máster y Cursos de Especialización

por | General

A banda que tant el Màster com els Cursos d’especialització es poden gravar i seran reconeguts en l’expedient personal dels qui l’hagin cursat i aprovat i vulguin oferir-se com a personal interí en els centres públics (d’acord amb el decret de plantilles que permet a les direccions dels centre fixar els perfils del professorat que reclamen:

Està ja en tràmit que l’haver cursat el Màster habiliti per accedir a la borsa (llistes) de l’especialitat d’Educació Especial o Pedagogia Terapèutica.

Això de banda, els tècnics del Departament d’Ensenyament estan valorant:

  • Que l’haver realitzat  qualsevol dels Cursos d’especialització habiliti també per accedir a les esmentades llistes.
  • Que es pugui reconèixer el Màster no només com a habilitació, sinó com a titulació de l’especialitat (educació especial, pedagogia terapèutica) amb tots els efectes.

Tot això en el benentès que la persona que s’habilita tingui com a títol de base el de Mestre/a d’Educació Infantil o Mestre/a d’Educació Primària.

Comptem amb tenir notícies d’aquests dos últims punts ben aviat.