Proyecto SHIFT (School Harnesing Inclusive Facilitator Tecnology)

por | Proyectos de investigación, Publicación del Profesorado del Máster

El professor i la professora del Màster Ignasi Puigdellivol i Andrea Jardí participen en el projecte de recerca Erasmus + «L’aprofitament dels facilitadors tecnològics per a la inclusió a l’escola».

Logotip SHIFT

El projecte el lidera Marsia Ellina Antoniou, de IL3 (UB) i compta amb la participació de l’Abbo Academy, de Finlàndia; la University of Nicòsia, Xipre; la UB i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Marsia Ellina Antoniou
Aula amb assistents

Entre els seus principals objectius hi ha el d’identificar la transferència real de la formació en tecnologies dels/les mestres i professionals a la realitat de l’aula, amb una atenció especial a com es pot utilitzar en la millora de les práctiques educatives inclusives i, molt especialment, en la superació de l’abandonament escolar primerenc. El projecte s’allargarà durant 36 mesos i anirem informant dels passos que es vagin fent en aquest període.

Video de la primera reucnió de Partners

Accés al Blog del Projecte…>