Presentación en el Congreso ECER 2016

por | General

La darrera setmana d’agost, la professora Dorys Sabando, tutora del Màster, ha presentat al congrés ECER, organitzat per la European Educational Research Association un avenç de la seva investigació entornn a la relació entre el caràcter inclusiu de les escoles de primària i el nivell d’aprenentatge dels seus alumnes a Catalunya, amb una amplia mostra de centres educatius.

L’exposició va suscitar un gran interès, com ho reflectí després el viu debat que va suscitar. La recerca forma part de la seva tesi doctoral dirigida pel Dr. Ignasi Puigdellívol, director del Màster i catedràtic (EU) del Departament de Didàctica i Organització Educativa i per la Dra. Mercedes Torrado, professora del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació. Tesi serà defensada aquesta tardor a la Facultat d’Educació de la Universistat de Barcelona.