Presentación en el CIDUI de la investigación sobre los «Talleres»

por | General

Avui s’ha presentat al Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació la comunicació Resolució de casos i acció directa pel desenvolupament d’actituds vers la inclusió en la formació inicial dels mestresLa recerca ha esta elaborada per professors del Grup d’Innovació Docent GIDAT, entre els que hi ha docents del Màster i l’ha presentat la professora Cristina Petreñas. Estudiants del màster han participat en el desenvolupament dels tallers que formen part del treball de camp de la recerca i també contestant un qüestionari ad hoc participant en un Grup de discussió.