Plazas disponibles y lista de espera

por | General

A dia 8 de setembre, la situació del procés de matriculació al Màster i Cursos d’Especialització és la següent:

Màster en Educació Inclusiva. Polítiques, pràctiques i suport a una educació per a tothom:

  • Places cobertes: 17
  • Places Disponibles: 3

Curs d’Especialització: Atenció a la diversitat (16:00 a 18:30h.)

  • Places cobertes: 10
  • Places disponibles: 0. No obstant s’admetran preinscripcions en llista d’espera per si hi ha alguna renúncia.

Curs d’Especialització: Dificultats d’aprenentatge (18:30 a 21:00h)

  • Places cobertes: 9
  • Places disponibles: 1

Durant el mes de setembre s’admetran preinscripcions.