Nuevo artículo de la profesora Dorys S. Sabando

por | Artículo en revista científica, Publicación del Profesorado del Máster

La prestigiosa revista International Journal of Educational Research ha publicat l’article liderat per la professora del màster, Dorys S. Sabando sobre la relació entre grau d’inclusió i rendiment acadèmic realitzat en més de 600 escoles de Catalunya.

Portada de l'article
Dorys Sabando
Dorys S. Sabando

Enhorabona a la professora Dorys Sabando per la recerca realitzada i la seva publicació.

L’article es pot baixar gratuïtament fins el dia 10 de juliol des de la pàgina oficial de la revista International Journal of Educational Research