Nueva publicación de la profesora Cristina Petreñas

por | Artículo en revista científica, Publicación del Profesorado del Máster

La prestigiosa revista JOUNAL OF YOUTH STUDIES acaba de publicar un article de la professora del Màster i coordinadora dels TFM, Cristina Petreñas sobre una recerca que ha dirigit a la Universitat de Lleida.

Portada de la publicació
Cristina Petreñas
Cristina Petreñas

L’article s’interessa, a través d’una investigació mixta, per la identificació o la sensació de pertinença de 212 joves d’origen immigrant, als que es passa una enquesta, i la construcció de 9 històries de vida, a més d’entrevistes al professorat. Les investigadores conclouen que aquests joves desenvolupen estratègies complexes d’aculturació, en un context sòcio-cultural també complex on la identificació amb Catalunya i Espanya sembla jugar un paper clau en la construcció d’identitat d’aquests joves, amb el que tot això implica a nivell educatiu i social.

Enllaç a l’Article…>