Archivo de la categoría: Artículo en revista científica

Hay 7 entradas publicadas en esta Categoría

Artículo publicado en revista científica, con selección de artículos por pares ciegos.

Nueva publicación de la profesora Andrea Jardí

por | Artículo en revista científica, Publicación del Profesorado del Máster

Andrea Jardí, professora del Màster i investigadora de l’LMI (Learning, Media and Social Interactions) acaba de publicar, en col·laboració amb mestres i altres professionals, resultats de la seva recerca sobre el personal no docenet de suport. L’article ha estat publicat per la revista ÀMBITS DE PSICOPEDAGOGIA I ORIENTACIÓ, amb el títol «La importància del rol del personal no docent de suport per a un sistema educatiu inclusiu».

Continua…>

Nuevo artículo de la profesora Dorys S. Sabando

por | Artículo en revista científica, Publicación del Profesorado del Máster

La prestigiosa revista International Journal of Educational Research ha publicat l’article liderat per la professora del màster, Dorys S. Sabando sobre la relació entre grau d’inclusió i rendiment acadèmic realitzat en més de 600 escoles de Catalunya.

Continua…>