Acto de presentación, debate y evaluación de los TFM

por | General

Com a darrer acte acadèmic del curs 2015-2016, el propassat divendres 1 de juliol es va dur a terme l’acte de presentació, debat i avaluació dels Treballs Finals de Màster que es presentaven a la convocatòria. Nervis a part, va ser una sessió interessant per a tots els assistents en els que es van presentar 11 recerques, amb temàtiques variades i el comú denominador de la inclusió. Els treballs es van agrupar en tres nuclis temàtics: sexualitat i identitat, grups vulnerables i discapacitat. La Comissió Avaluadora en aquesta convocatòria la presidia la Dra. Cristina Petreñas i estava formada per la Dra. Clara Sansó de la Universitat de Lleida i el Dr. Ignasi Puigdellívol, de la UB.